POTHOLES – INICJATYWA NA RZECZ ZAANGAŻOWANIA RODZICÓW W IRLANDII

Inicjatywa POTHOLES to doskonały przykład tego, jak szkoły w Irlandii starają się dotrzeć do zmarginalizowanych rodzin, wykraczając poza tradycyjne, formalne metody współpracy. Inicjatywa narodziła się w styczniu 2011 r., a jej celem było wspieranie rodziców wywodzących się z różnych środowisk i kultur w spotykaniu się z innymi rodzicami z tej samej szkoły i podobnych szkół oraz w wymianie doświadczeń. Najważniejszym celem inicjatywy jest większe angażowanie rodziców, którzy mogą czuć się wyizolowani lub niezaznajomieni z systemem szkolnym, w działania i decyzje szkolne oraz zapoznanie ich z różnymi możliwościami w zakresie uczenia się.

Grupę realizującą tę inicjatywę założyli w styczniu 2011 r. koordynatorzy programu lokalnych łączników między szkołą a domem (ang. Home School Community Liaison Scheme, HSCL) z trzech szkół średnich w West Tallaght: Killinarden Community School, Mount Seskin Community College i St. Aidan’s Community School. 

Co 4–6 tygodni grupa organizuje dla rodziców wycieczki do miejsc o znaczeniu historycznym, społecznym lub politycznym. Wycieczki są opłacane w całości z budżetu HSCL. Bierze w nich udział zazwyczaj 8–10 rodziców z każdej szkoły. Wycieczki trwają zwykle pół dnia, aby rodzice zdążyli po powrocie odebrać młodsze dzieci ze szkoły. Miejsca docelowe wycieczek muszą być zlokalizowane maksymalnie godzinę drogi od Tallaght. Pod koniec roku organizowana jest bardziej rozbudowana, całodniowa wycieczka. Na koniec każdej wycieczki serwowany jest lekki posiłek. W każdej wycieczce uczestniczy przewodnik przedstawiający rodzicom ogólne lub historyczne informacje; rodzice otrzymują też materiały do czytania do zabrania do domu.

W 2012 r. inicjatywa POTHOLES otrzymała nagrodę w dziedzinie włączenia społecznego hrabstwa Dublin Południowy. Do tej pory zorganizowano 17 wycieczek, głównie do muzeów lub innych obiektów kultury i przyrody.

Cele i wyniki Grupy

  • Zapewnianie zajętym rodzicom przyjemnego i zasłużonego dnia odpoczynku
  • Wspieranie rodziców wywodzących się z różnych środowisk i kultur w spotykaniu się z innymi rodzicami z tej samej szkoły i podobnych szkół oraz w wymianie doświadczeń
  • Umożliwienie wszystkim rodzicom zapraszania innych rodziców, zwłaszcza tych, którzy czują się wyizolowani, przygnębieni lub samotni, do uczestnictwa w następnej wycieczce i informowania ich o korzyściach płynących z przynależności do grupy
  • Zapewnianie przyjemnych i bezstresowych warunków nauki dla dorosłych
  • Zapoznanie rodziców z innymi możliwościami i inicjatywami oferowanymi przez szkoły
  • Umożliwienie rodzicom zabierania następnie dzieci do miejsc, które odwiedzili w ramach inicjatywy POTHOLES, a także towarzyszenia nauczycielom i wspierania ich w organizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów
  • Stworzenie głównej grupy rodziców ze szkół średnich w Tallaght, organizującej inne działania rodziców
  • Umożliwienie rodzicom, jeżeli będą tego chcieli, uzyskania dostępu do kształcenia formalnego lub ukończenia takiego kształcenia
  • Umożliwienie utworzenia w szkołach grupy rodziców, która będzie prowadzić konsultacje, pomagać w tworzeniu komitetów lub doradzać
  • Zwiększenie zaufania rodziców w kontaktach ze szkołą i zapewnienie większej liczby pozytywnych efektów związanych z nauką szkolną ich dzieci.

 

Przyszłość

Grupa okazała się ogromnym sukcesem. Rodzicom bardzo podobają się wycieczki; w przypadku wielu rodziców udało się osiągnąć wymierne efekty w ramach każdego z celów. Rodzice są aktywni i zaangażowani w każdy aspekt działań grupy; zawsze wszyscy (albo prawie wszyscy) biorą udział w wycieczkach. Członkowie grupy zaznaczają wyraźnie, że uczą się w przyjemny i łatwy sposób. Tworzą sieci kontaktów i wymieniają się informacjami na temat wsparcia, usług i możliwości społecznych w społeczności lokalnej. Niektórzy rodzice mówią nawet, że grupa zmieniła ich życie. Wielu rodziców spotyka się teraz co tydzień w szkole, by porozmawiać przy filiżance herbaty.

Obecnie rodzice sami kierują grupą i ją organizują. Co więcej, zaczęli spotykać się raz w tygodniu, by wspólnie przygotowywać projekt składający się ze zdjęć i słów podsumowujących historię i funkcjonowanie grupy oraz korzyści, jakie zapewnia ona swoim członkom. Wielu rodziców oświadczyło, że dzięki temu projektowi po raz pierwszy od wielu lat zajęli się pisaniem i po raz pierwszy mieli okazję otwarcie porozmawiać z innymi rodzicami o swoim życiu. Grupa stanowiła również platformę, dzięki której wielu rodziców uzyskało dostęp do innych kursów, zajęć, komitetów, usług czy możliwości oferowanych przez szkołę lub społeczność, do której należą.

Obecnie szkoły wydają na organizację opisywanych wycieczek łącznie ok. 900 euro rocznie. Model ten mógłby sprawdzić się w każdym regionie, cechuje się prostotą i przynosi ogromne korzyści jednostkom, rodzinom, społeczności lokalnej i szkołom.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Irlandia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz