Salas de Vidro: W szklanych pokojach i poza nimi

Celem działania „W szklanych pokojach i poza nimi” prowadzonego w Portugalii jest realizowanie na poziomie lokalnym działań mających na celu objęcie dzieci romskich edukacją przedszkolną oraz wspieranie ich rodzin. Działania są prowadzone na świeżym powietrzu – niejako na ulicach. Chodzi o stworzenie otwartych i przejrzystych powiązań pomiędzy szkołą, dziećmi i ich rodzinami. Program ten jest wspierany przez multidyscyplinarny zespół ekspertów współpracujących ze szkołami.

Działanie „W szklanych pokojach i poza nimi” (port. Aquém e além das salas de vidro) rozpoczęto w latach 2009–2010 jako część procesu rozwoju działań w ramach edukacji przedszkolnej w dzielnicach zamieszkiwanych przez Romów. Założenie polega na tym, że działania są prowadzone na „świeżym powietrzu” w centrach dzielnic – jakby w „pokojach ze szkła”. Od początku główny nacisk kładziono na przejrzystość. Zebrano multidyscyplinarny zespół, który co tydzień pracował z dziećmi nad rozwijaniem kompetencji, a także starał się zaangażować rodziny i zmotywować je do zapisania dzieci do przedszkola. Przejrzystość i otwartość miały duże znaczenie w celu zdobycia zaufania rodziców.

W roku szkolnym 2014/15 odbywały się dwa główne rodzaje działań:

  • W szklanych pokojach: na ulicach dzielnicy odbywały się sesje edukacyjne. Ich celem było rozwijanie kompetencji w zakresie języka mówionego (słownictwa i mówienia) u dzieci w wieku poniżej trzech lat. Do uczestnictwa w sesjach zachęcane były matki i babki; prowadzone były we współpracy z lokalnym zespołem Krajowego systemu interwencji we wczesnym dzieciństwie (złożonym m.in. z psychologów, terapeutów, pracowników socjalnych);
  • Poza szklanymi pokojami: W przedszkolach odbywały się cotygodniowe sesje (dla dzieci w wieku 3–5 lat), wspierane przez zespół multidyscyplinarny, angażujące pracowników przedszkola i rodziny dzieci.
Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Portugalia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Przedszkole
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz