SALE DO NAUKI DLA UCZNIÓW POCHODZENIA ROMSKIEGO

Sale do nauki (Tanoda) utworzono na Węgrzech przy wsparciu funduszy UE w latach 90. XX wieku, a ich celem było zapewnienie wsparcia uczniom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji oraz uczniom romskim. Sale do nauki oferują szeroki wachlarz usług mających na celu wpieranie osób młodych, z naciskiem na uczenie się. Zapewniają one pomoc w nauce, bogate programy zajęć pozalekcyjnych oraz w razie potrzeby dodatkowe wsparcie w innych obszarach. W salach do nauki uczniowie mogą uzyskać pomoc w zakresie prac domowych, zajęć lekcyjnych w szkole, a także rozwijać umiejętności uczenia się i poczucie wspólnoty.

Na Węgrzech, gdzie system kształcenia stał się wysoce selektywny w latach 90., możliwości w zakresie uczenia się otwarte dla uczniów romskich i uczniów w niekorzystnej sytuacji są w porównaniu do możliwości większości uczniów ograniczone. Szkoły, do których uczęszczają uczniowie romscy i ci znajdujący się w niekorzystnej sytuacji, są zazwyczaj położone w obszarach oddalonych w północnej i północno-wschodniej części kraju. Warunki infrastrukturalne, finansowe i kadrowe tych szkół uważa się za niezbyt dobre.

W latach 90. kilku młodych nauczycieli i prawników stworzyło eksperymentalny model zorganizowanego uczenia się poza szkołą. Ich celem było zapewnienie wsparcia uczniom romskim i uczniom znajdującym się w niekorzystnej sytuacji w przygotowaniu do egzaminu na zakończenie szkoły (w XII klasie) umożliwiającego rekrutację do instytucji szkolnictwa wyższego.

Począwszy od 2004 r. przeznaczano fundusze UE na tworzenie „sal do nauki” w małych regionach i osadach w niekorzystnej sytuacji położonych na terenie całego kraju. Celem projektów było zapewnienie osiągania przez uczniów lepszych wyników, zmniejszenie barier w nauce i wzmocnienie tożsamości kulturowej uczniów. 

Sala do nauki to przestrzeń wspólnotowa, oparta na lokalnych potrzebach, dobrowolnym uczestnictwie młodzieży, zarządzana przez organizację pozarządową i posiadająca niezależną infrastrukturę. Sala zapewnia kompleksowe usługi, koncentrujące się na ogólnym rozwoju osobistym, które inaczej nie byłyby dostępne dla niektórych dzieci i młodzieży żyjących na peryferiach społecznych.

Główne cele sal do nauki to: poprawa stosunków pomiędzy nauczycielami i uczniami, zapewnianie przestrzeni do nauki dla uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, integracja rodziców romskich ze społecznością, identyfikowanie i wspieranie uzdolnionych dzieci, ograniczanie zjawiska wczesnego kończenia nauki, powtarzania klasy i bezrobocia, rozwijanie umiejętności interpersonalnych sprzyjających zatrudnieniu, poprawa życia kulturalnego, zapewnianie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, oferowanie możliwości zatrudnienia osobom o niskich umiejętnościach zawodowych, wzmacnianie powiązań pomiędzy szkołami i społecznością, zapewnianie szkolenia dla przyszłych nauczycieli, oferowanie poradnictwa oraz zapewnianie uczniom posiłków.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Węgry
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz