PODRĘCZNIK WSPÓŁPRACY Z RODZINAMI ROMSKIMI

„Podręcznik współpracy z rodzinami romskimi na rzecz sukcesu szkolnego ich dzieci”, opracowany w kontekście projektu „Rodziny romskie, zaangażujcie się” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”, jest dostępny w języku angielskim oraz w językach krajów biorących udział w projekcie (Bułgaria, Hiszpania, Węgry i Rumunia). Celem podręcznika jest zapewnienie wysoko wykwalifikowanym specjalistom pracującym w terenie wskazówek dotyczących sposobów angażowania rodzin romskich w proces kształcenia ich dzieci. W podręczniku przedstawiono narzędzie metodyczne umożliwiające podejmowanie w środowisku szkolnym interwencji dotyczących rodzin romskich oraz zaproponowano sposoby przezwyciężania często występujących przeszkód, a także przedstawiono przykłady dobrych praktyk, ostrzeżenia i działania, których należy unikać. Podręcznik zawiera również analizę profilu i kompetencji wysoko wykwalifikowanych specjalistów zajmujących się tą dziedziną.

Rodzaj
Document
Kraj
Bułgaria; Hiszpania; Rumunia; Węgry
Język
BG; CZ; DA; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Nie dotyczy

Komentarze

Dodaj komentarz