WSPARCIE DLA UCZNIÓW ROMSKICH W FINLANDII

Finlandia wprowadziła działania wspierające uczestnictwo dzieci pochodzenia romskiego w szkolnictwie podstawowym wysokiej jakości. W latach 2008–2011 na działania te przeznaczono łącznie 1,8 mln EUR. Jedną z niezwykle skutecznych koncepcji było wprowadzenie wsparcia asystentów szkolnych pochodzenia romskiego dla młodych uczniów romskich.

Działania rozwojowe dla uczniów romskich w ramach szkolnictwa podstawowego rozpoczęto w 2008 r. jako część szerszego programu rozwoju jakości szkolnictwa podstawowego w Finlandii. Wiosną 2008 r. gminom zaoferowano możliwość ubiegania się o dotacje rządowe przeznaczone na wsparcie szkolnictwa podstawowego dla uczniów romskich. Łączna kwota dotacji rządowych w tym obszarze wyniosła w latach 2008–2011 1,8 mln EUR. W okresie tym dotację rządową otrzymało 31 gmin. W rezultacie z dotacji skorzystało nawet 80% uczniów romskich.

Dąży się do tego, by działania rozwojowe były długotrwałe, całościowe i skuteczne w skali całego kraju. Są one skierowane nie tylko do uczniów, ale także opiekunów, nauczycieli i szkół. Oczekuje się, że gminy uczynią te działania stałą częścią codziennego życia szkoły. Działania obejmują między innymi:

  • spotkania z uczniami romskimi;
  • promowanie tolerancji i dobrych stosunków między grupami etnicznymi oraz zwiększanie wiedzy o kulturze romskiej;
  • promowanie kontaktów pomiędzy Romami a grupami stanowiącymi większość w społeczności szkolnej;
  • rozwój tożsamości ucznia romskiego;
  • promowanie nauki języka romani;
  • promowanie możliwości uczenia się dla uczniów romskich;
  • rozwijanie kształcenia dla uczniów romskich potrzebujących szczególnego wsparcia;
  • poprawę współpracy pomiędzy rodziną romską i szkołą;
  • uwzględnianie odmiennych doświadczeń uczniów romskich podczas pedagogicznego opracowywania materiałów dydaktycznych.

Jednym ze sposobów wspierania uczestnictwa uczniów romskich w szkolnictwie podstawowym jest zatrudnienie romskich asystentów szkolnych. Działanie to okazało się stosunkowo skuteczne; obecnie wiele gmin zatrudnia w szkołach, w oparciu o własne środki, asystentów pochodzenia romskiego.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Finlandia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz