MiCREATE – dzieci migrujące i społeczności w zmieniającej się Europie

Obrazek: Micreate logo

Ogólnym celem projektu MiCREATE jest stymulowanie społecznego włączania różnych grup dzieci migrantów poprzez przyjęcie podejścia skupionego na dzieciach oraz ich integracji w sferze edukacji i na poziomie postulatów politycznych.  W oparciu o potrzebę ponownego spojrzenia na politykę integracyjną, projekt badawczy ma na celu kompleksowe zbadanie współczesnych procesów integracji dzieci migrantów w celu ich upełnomocnienia, zwiększenia ich zaangażowania i dobrostanu.

Działania podejmowane w ramach projektu MiCREATE dały różne rezultaty, mające na celu rozwijanie kompetencji i świadomości nauczycieli i pracowników oświaty, a także specjalistów i innych dorosłych, którzy regularnie mają kontakt z dziećmi migrantów, aby lepiej oceniać ryzyko i wychodzić naprzeciw konkretnym potrzebom dzieci migrantów w społeczeństwach przyjmujących.

Do przykładów projektów należą: Podręcznik dla nauczycieli (Tools for Diversity Management, Narzędzia do zarządzania różnorodnością), czyli przewodnik mający pomóc nauczycielom w sprostaniu wyzwaniom, z jakimi mogą się zetknąć podczas pracy z dziećmi migrantów, oraz wprowadzający ich w szereg podejść i praktyk opracowanych specjalnie na potrzeby warunków panujących w wielokulturowej klasie, narzędzie do poszerzenia świadomości IC „Wielokulturowość w szkole”, narzędzie do tworzenia opowieści cyfrowych, raporty dotyczące polityk i filmy wideo zwracające uwagę na luki i bariery dla polityki integracyjnej nastawionej na dzieci w obecnych ramach politycznych i praktykach integracyjnych w poszczególnych krajach i na poziomie UE oraz kilka raportów.

Rodzaj
Document (direct evidence)
Kraj
Austria; Belgia; Bułgaria; Chorwacja; Cypr; Dania; Hiszpania; Holandia; Litwa; Niemcy; Polska; Portugalia; Serbia; Słowacja; Słowenia; Wielka Brytania; Węgry; Włochy; Łotwa
Język
BG; CZ; DA; DE; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz