Projekt E-COURSE – zwiększanie zaangażowania dzieci migrantów i uchodźców

Obrazek: E-COURSE project

Projekt E-COURSE jest zorientowany na poprawę dostępu, uczestnictwa i wyników nauczania nowo przybyłych dzieci migrantów i uchodźców w szkołach podstawowych w Niemczech, Grecji, Włoszech, Francji i na Cyprze oraz na szczeblu europejskim, aby ułatwić ich ogólną integrację ze społeczeństwami przyjmującymi.

Projekt ma pomóc nauczycielom i pracownikom szkół w zaspokojeniu potrzeb edukacyjnych dzieci migrantów i uchodźców oraz wyposażyć ich w cenne umiejętności i narzędzia, które są potrzebne do tego celu. Projekt przyczyni się do zwiększenia zaangażowania i poprawy wyników nowo przybyłych uczniów ze środowisk migranckich i uchodźczych w szkołach podstawowych, co pozwoli przeciwdziałać zjawisku przedwczesnego kończenia nauki.

Rezultaty projektu to m.in.:

  • Moduły szkoleniowe – dla nauczycieli i pracowników szkół, jak skutecznie radzić sobie z kwestiami równości, różnorodności i integracji;
  • Szkolna platforma wsparcia – ułatwiająca szkołom wspieranie aktywnego zaangażowania dzieci migrantów i uchodźców oraz współpracy wszystkich członków społeczności szkolnej;

Metodologia – w celu stworzenia i wdrażania szkolnej polityki różnorodności i planów działania.

Rodzaj
Document (direct evidence)
Kraj
Cypr; Francja; Grecja; Niemcy; Włochy
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz