Pakiet „Pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci”

Ten pakiet szkoleniowy wprowadza uczestników w zagadnienia pierwszej pomocy psychologicznej dla dzieci. Szkolenie zostało opracowane z myślą o pracownikach i wolontariuszach zajmujących się wsparciem psychospołecznym dzieci oraz osobach zapewniających bezpośrednią opiekę oraz wsparcie dzieciom i ich opiekunom będącym w trudnej sytuacji, takich jak pielęgniarki, nauczyciele, pracownicy socjalni, wolontariusze służby zdrowia, pracownicy pogotowia ratunkowego.

Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom, aby:

  • dowiedzieli się więcej o reakcjach dzieci na stres,
  • dowiedzieli się, czym jest, a czym nie jest, pierwsza pomoc psychologiczna dla dzieci,
  • zrozumieli trzy zasady działania "patrz, słuchaj i połącz" w odniesieniu do dzieci,
  • przećwiczyli udzielanie pomocy psychologicznej dziecku i opiekunowi w sytuacji stresowej,
  • uwzględniali złożone reakcje i sytuacje,
  • mieli świadomość tego, jak ważne jest dbanie o siebie podczas pomagania innym.

Niniejszy moduł szkoleniowy jest jednym z czterech modułów dotyczących pierwszej pomocy psychologicznej, które towarzyszą zestawowi materiałów na temat pierwszej pomocy psychologiczne. Są to: książka wprowadzająca A Guide to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies oraz mała książeczka A Short introduction to Psychological First Aid for Red Cross and Red Crescent Societies.

Rodzaj
Document (indirect evidence)
Kraj
Europa
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Nie dotyczy
Finansowanie
Finansowanie prywatne

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :