The Children’s Resilience Programme: Psychosocial support in and out of schools (Program

Program „Odporność psychiczna dzieci” zakłada, że na dobrostan dzieci wpływają ich interakcje z rodzicami i opiekunami, rówieśnikami oraz innymi osobami z ich otoczenia. Program obejmuje wszystkie te obszary życia dzieci, aby przyczynić się do poprawy ich dobrostanu i odporności psychicznej poprzez warsztaty dla dzieci, które koncentrują się na wspieraniu wewnętrznych mocnych stron dzieci i interakcji społecznych.

Zasadniczo program zakłada pracę z całą społecznością w celu określenia sposobów poprawy środowiska, w którym żyją dzieci, a zwłaszcza poprawy systemów ochrony dzieci. Dostępna jest broszura opisująca, w jaki sposób działania w ramach programu na rzecz odporności psychicznej dzieci mogą być wykorzystywane zarówno w formalnych warunkach szkolnych, jak i poza szkołą, we wszelkiego rodzaju przestrzeniach przyjaznych dzieciom.

Kolejnym zasobem jest „Podręcznik menedżera programu” dla osób z ograniczonym doświadczeniem dotyczącym programów na rzecz odporności psychicznej dzieci, a także dla pracowników i wolontariuszy, którzy są zainteresowani zdobyciem większej wiedzy na temat planowania i zarządzania programem.

Te i wiele innych materiałów dotyczących programu zostały opracowane przez Centrum Psychospołeczne Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) oraz inicjatywę Save the Children.  

Rodzaj
Document (indirect evidence)
Kraj
Dania
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Nie dotyczy
Finansowanie
Finansowanie prywatne

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :