Materiały psychologiczno-edukacyjne na temat wojny i sytuacji wywołujących stres

Ośrodek Reference Centre for Psychosocial Support (ośrodek PS) działa w ramach Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC) i opracował materiały dotyczące lęku i niepokoju dzieci związanego z wojną, poradnik jak rozmawiać z dziećmi o wojnie oraz infografikę dotyczącą reakcji na sytuacje wywołujące stres.

1 – Przewodnik „Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie?” może być wykorzystywany przez rodziców i opiekunów dzieci, które bezpośrednio doświadczyły konfliktu, a także dla dzieci, które mogą mieć przyjaciół przebywających na obszarach objętych konfliktem. Może on służyć jako poradnik dla rodziców, którzy mogą mieć trudności z wyjaśnieniem sytuacji po obejrzeniu wstrząsających materiałów w telewizji lub w mediach społecznościowych, i którzy chcą zapewnić wsparcie i troszczą się o swoje dzieci. Mogą z niego korzystać wolontariusze Czerwonego Krzyża, którzy udzielają pomocy rodzinom i dzieciom dotkniętych konfliktem, a także pracownicy i wolontariusze obsługujący infolinie i telefony zaufania. Jest dostępny w języku angielskim, polskim, ukraińskim, rosyjskim i rumuńskim.

2 – Infografika Popularne reakcje na niepokojące wydarzenia i sytuacje stresowe, opisuje fizyczne, psychiczne, emocjonalne, interpersonalne i behawioralne reakcje na ekstremalny stres i niepokojące wydarzenia oraz typowe reakcje u dzieci. Dostępna w języku angielskim i polskim.

Rodzaj
Document (indirect evidence)
Kraj
Europa
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Finansowanie prywatne

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :