Zestaw narzędzi „The Child Friendly Spaces in Humanitarian Spaces Toolkit (Przestrzenie przyjazne dzieciom w przestrzeniach humanitarnych)”

Przestrzenie Przyjazne Dzieciom (Child Friendly Spaces, CFS) są wykorzystywane przez organizacje humanitarne, by umożliwić dzieciom dostęp do bezpiecznych środowisk i promować ich dobrostan psychospołeczny. Niektóre programy CFS mogą koncentrować się na edukacji nieformalnej lub innych potrzebach związanych z dziećmi, ale celem wszystkich programów CFS jest zapewnienie dzieciom swobodnego i radosnego środowiska.

Zestaw narzędzi CFS zawiera zestaw materiałów, które mają pomóc kierownikom i moderatorom w tworzeniu i wdrażaniu przestrzeni przyjaznych dzieciom wysokiej jakości. Podstawowe zasady to ochrona dzieci przed krzywdą, wspieranie dobrostanu psychospołecznego oraz angażowanie zasobów społeczności i opiekunów.

Zestaw „The Child Friendly Spaces in Humanitarian Spaces” zawiera:

Zestaw narzędzi został opracowany w celu wyeliminowania niedostatków jakości w przestrzeniach CFS.

Rodzaj
Document (indirect evidence)
Kraj
Europa
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Finansowanie prywatne

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :