ICAM: Including Children Affected by Migration (Włączanie dzieci z doświadczeniem migracji)

Obrazek: ICAM logo

ICAM (Including Children Affected by Migration, Włączanie dzieci z doświadczeniem migracji) to program Erasmus+ mający na celu zapewnienie dostępu do edukacji dzieciom, które doświadczyły migracji. Program pomaga szkołom w stworzeniu bezpiecznego środowiska dla dzieci z doświadczeniem migracji, aby umożliwić im korzystanie z edukacji w pełnym zakresie.

ICAM dąży do zapewnienia włączenia społecznego i lepszych warunków nauki poprzez stworzenie atmosfery „Convivencia” (hiszpański termin oznaczający „życie w harmonii” i stosowany w odniesieniu do pozytywnego środowiska), zwiększenie świadomości wśród pracowników szkół, rodzin i innych osób na temat praw dzieci z doświadczeniem migracji oraz zapewnienie dodatkowego wsparcia dla rowijania kompetencji społeczno-emocjonalnych dzieci.

Pakiet zasobów ICAM pomaga szkołom w przygotowaniu i zapewnieniu wsparcia dla szkół w całej Europie, aby ułatwić przyjęcie i włączenie dzieci z Ukrainy w pięciu najważniejszych obszarach:

-Zrozumienie doświadczeń dzieci uchodźców i tego, w jaki sposób mogą one na nie oddziaływać.

-Skuteczne wsparcie całej szkoły w zakresie wprowadzania dzieci przesiedlonych.

-Przywrócenie dobrostanu społecznego i emocjonalnego.

-Zapewnienie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego zachowania w szkole i podczas korzystania z Internetu.

-Nawiązanie współpracy z rodzicami/opiekunami w celu zapewnienia stałego dobrostanu społecznego i emocjonalnego w domu.

Rodzaj
Wiedza praktyczna (direct evidence)
Kraj
Belgia; Francja; Hiszpania; Rumunia; Wielka Brytania; Włochy
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz