CHILD-UP - Integracja hybrydowa dla dzieci: dialog dydaktyczny jako sposób na unowocześnienie strategii partycypacji

Obrazek: CHILD UP logo

Celem projektu CHILD-UP jest przekazywanie szkołom, służbom opieki społecznej, ośrodkom recepcyjnym, agencjom edukacyjnym i mediacyjnym oraz decydentom wiedzy o metodach dialogowych, które mogą pomóc specjalistom pracującym z dziećmi ze środowisk migracyjnych. Projekt łączy innowacje ze sprawdzonymi tradycjami, ułatwiając zrozumienie, w jaki sposób można przyczynić się do partycypacyjnego uczenia się, integracji, wysokiej jakości edukacji i ochrony.

Projekt CHILD-UP prowadzi badania nad poziomem integracji dzieci ze środowisk migranckich w Europie oraz ich sytuacją społeczną, a jego głównym celem jest zaproponowanie innowacyjnego podejścia do poprawy tych warunków. W takim przesunięciu perspektywy to właśnie dziecięca sprawczość - specyficzna forma uczestnictwa - jest prawdziwym kluczem do poprawy dobrostanu psychospołecznego dzieci i postawienia dziecka w centrum procesu usamodzielniania się.

CHILD-UP podkreśla znaczenie relacji między dziecięcą sprawczością z jednej strony a dialogicznymi interakcjami między dziećmi oraz dziećmi i dorosłymi z drugiej. Celem projektu CHILD-UP jest pokazanie, że dorośli umożliwiający takie dialogowe interakcje dają dzieciom ze środowisk migracyjnych możliwość zmiany własnej sytuacji społecznej poprzez wykorzystanie własnej podmiotowości. W projekcie CHILD-UP integracja jest rozumiana w sposób hybrydowy i opiera się na wkładzie zarówno dzieci ze środowisk migracyjnych, jak i niemigracyjnych.

CHILD-UP to projekt finansowany w ramach programu Horyzont 2020 i koordynowany przez Uniwersytet w Modenie i Reggio Emilia.

Rodzaj
Document (direct evidence)
Kraj
Belgia; Finlandia; Francja; Holandia; Niemcy; Polska; Szwecja; Wielka Brytania; Włochy
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :