RefugeesWellSchool

Obrazek: RefugeeWellSchool logo

RefugeesWellSchool (RWS) to projekt finansowany ze środków europejskich w ramach programu Horyzont 2020, realizowany przez siedem instytucji partnerskich w sześciu krajach europejskich. Jego głównym celem jest dalsze rozwijanie opartej na badaniach naukowych roli profilaktycznych interwencji szkolnych w promowaniu dobrostanu psychicznego uchodźców i migrantów oraz sposobów ich wdrażania w różnych środowiskach edukacyjnych.

Aby lepiej zrozumieć wpływ, jaki programy profilaktyczne mogą wywierać w kontekście szkolnym, w projekcie RWS dokonano ewaluacji skuteczności i procesów wdrażania pięciu następujących szkolnych interwencji profilaktycznych:

  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli i techniki naprawcze w nauczaniu (Teaching Recovery Techniques;);
  • Program teatroterapii w klasie;
  • Witaj w szkole;
  • interwencja PIER ("Peer Integration and Enhancement Resource");
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

RWS bada skuteczność tych pięciu różnych interwencji w odniesieniu do dobrostanu psychicznego młodzieży uchodźczej i migranckiej biorącej udział w tych interwencjach. W RWS przyjęto szerokie rozumienie pojęcia "dobrostanu psychicznego", przy uwzględnieniu:

  • zmniejszenia problemów ze zdrowiem psychicznym;
  • zwiększenia odporności;
  • zwiększenia sieci wsparcia społecznego i pozytywnych relacji między różnymi grupami etnicznymi;
  • frekwencji w szkole i poczucia przynależności do niej.

Rezultaty realizacji projektu i badań zostaną udostępnione uczestnikom, specjalistom pracującym w szkołach z dziećmi, opinii publicznej, decydentom i badaczom.

Rodzaj
Wiedza praktyczna (direct evidence)
Kraj
Belgia; Dania; Finlandia; Norwegia; Szwecja; Wielka Brytania
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; RU; SK; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz