SHARMED: Shared Memories and Dialogue (Wspólne wspomnienia i dialog)

Obrazek: SHARMED logo

SHARMED to projekt typu badanie w działaniu realizowany w latach 2016-2018, który umożliwił innowacyjne doświadczenia edukacyjne dla ponad 1000 dzieci w wieku 9-11 lat w trzech krajach. Fotografie i inne materiały wizualne zostały wykorzystane do rozpoczęcia dialogu na temat wspomnień osobistych, rodzinnych i wspólnotowych oraz do uczenia dzieci o różnorodności kulturowej i okazywaniu jej szacunku.

Projekt SHARMED, finansowany w ramach programu Erasmus+, miał trzy cele:

 

  1. Doprowadzenie dzieci do tego, by zrozumiały, że odmienność nie jest niczym negatywnym, i że jest wręcz rzeczą bardzo naturalną i wartościową. Celem projektu SHARMED było wzmocnienie u dzieci umiejętności wyrażania własnej odmienności i otwartości na odmienność innych osób.
  2. Zachęcenie nauczycieli do wykorzystania różnorodności uczniów, która zazwyczaj jest postrzegana jako przeszkoda, a nie jako nowa możliwość. SHARMED chciał stymulować zmianę perspektywy, aby zainspirować nauczycieli i wesprzeć ich w dostosowaniu instrumentów opracowanych przez SHARMED do promowania bardziej włączającej edukacji.
  3. Promowanie innowacji w praktyce nauczania poprzez prezentowanie wyników badań ewaluacyjnych różnym interesariuszom.
Rodzaj
Wiedza praktyczna (direct evidence)
Kraj
Niemcy; Wielka Brytania; Włochy
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz