DREAMS: Wspieranie różnorodności w okresie przejścia ze szkoły podstawowej do średniej w celu zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki

DREAMS to 24-miesięczne partnerstwo strategiczne w ramach programu Erasmus+, obejmujące trzy szkoły i dwie organizacje non-profit, których celem jest przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki, zwłaszcza w miejscach o dużej różnorodności kulturowej. Do tej pory projekt był wdrażany w Hiszpanii, Włoszech i Portugalii.

Celem projektu jest zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki poprzez udzielanie wsparcia uczniom, nauczycielom, rodzinom i społecznościom szkolnym w zapewnieniu płynnego przejścia ze szkoły podstawowej do średniej przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich form różnorodności. Cele programu obejmują zbadanie aktualnych praktyk i potrzeb uczniów w zakresie przechodzenia ze szkoły podstawowej do średniej, ewaluację i stworzenie metodologii opartej na potrzebach pracy procesowej i Teatru Uciśnionych, ewaluację metodologii poprzez warsztaty pilotażowe i działania w szkołach oraz stworzenie Zestawu narzędzi płynnego przejścia na podstawie wyników.

W ramach projektu opracowano wiele narzędzi dla różnych grup docelowych, takich jak raport o najlepszych praktykach, podręcznik dla nauczycieli i doradców, broszura dla rodzin oraz zasoby i narzędzia dla uczniów. Materiały te są dostępne w języku angielskim, hiszpańskim, portugalskim i włoskim.

Rodzaj
Wiedza praktyczna (indirect evidence)
Kraj
Hiszpania; Portugalia; Włochy
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz