Przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej za pomocą metody „przedsiębiorstwo w praktyce” (RUSESL)

Głównym celem projektu RUSESL jest zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki (ESL, early school leaving) przez uczniów ostatnich klas szkoły średniej. Jest to grupa docelowa, która bywa często pomijana, ponieważ prawna definicja ESL odnosi się do nieuczestniczenia w zajęciach szkolnych przed ukończeniem 16 roku życia lub przed zakończeniem 3 lat edukacji ponadpodstawowej.

W projekcie zastosowano metodę „przedsiębiorstwo w praktyce” (Practice Enterprise , PE). PE to firma prowadzona przez stażystów, która symuluje działalność prawdziwego przedsiębiorstwa, w którym stażyści uczą się pracy zespołowej, odpowiedzialności, rozwijają samodzielną inicjatywę oraz doskonalą swoje umiejętności miękkie, zawodowe i techniczne.

W ramach projektu finansowanego przez program Erasmus+ opracowano kompleksowe przewodniki i raporty (w pięciu językach):

  • Raporty krajowe zawierają informacje dotyczące danych i statystyk na temat przedwczesnego kończenia nauki oraz sytuacji młodych ludzi na rynku pracy, określają przyczyny przedwczesnego kończenia nauki oraz gromadzą dobre praktyki dotyczące poradnictwa w szkołach.
  • Raport porównawczy przedstawia wspólną metodologię interwencji w zakresie wdrażania podejścia PE w krajach partnerskich, przy jednoczesnym zachowaniu perspektywy unijnej.
  • W przewodniku praktycznym przedstawiono pełną metodologię PE opartą na spostrzeżeniach z innych raportów i doświadczeniach z projektów pilotażowych, w tym przykłady realizacji PE i metod oceny.
Rodzaj
Document (indirect evidence)
Kraj
Bułgaria; Hiszpania; Litwa; Niemcy; Włochy
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz