Przedmiot studiów „Postępowanie w warunkach zróżnicowania uczniów w klasach szkoły podstawowej”

Jest to przedmiot obowiązkowy na drugim i trzecim roku studiów licencjackich dla studentów realizujących program z zakresu nauczania w szkolnictwie podstawowym na Uniwersytecie Maltańskim. W październiku 2016 r. został on włączony do nowego kierunku studiów magisterskich „Nauczanie i uczenie się”. Przedmiot ten ma przygotować studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela – dzięki wiedzy teoretycznej i praktycznemu doświadczeniu w dziedzinie różnorodności – do nauczania uczniów pochodzących z różnych środowisk. Zajęcia z tego przedmiotu mają dwa główne wymiary: 1. Szkolenie teoretyczne: w pierwszym semestrze studentów wprowadza się w tematykę różnorodności i włączenia społecznego oraz związanych z nimi metod postępowania w klasie, w tym korzystania z indywidualnego planowania kształcenia (IEP) (przez refleksję nad środowiskiem studenta, dyskusję i pracę w grupie). 2. Szkolenie praktyczne: w drugim semestrze studenci odbywają sześciotygodniowe praktyki nauczycielskie, w ramach których mają za zadanie zidentyfikować ucznia mającego pewne problemy w nauce i zastosować IEP, by włączyć tego ucznia w proces kształcenia.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Malta
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz