Miejsca dla studentów ze społeczności etnicznych i stypendia dla studentów romskich

Grupą docelową, dla której przewidziano określoną liczbę miejsc na studiach, są członkowie społeczności etnicznych niemający dostępu do szkolnictwa wyższego prowadzonego w ich języku. Działanie dotyczy przyjmowania na studia wyższe. Liczba miejsc jest określana zgodnie z normą przewidzianą w ustawie o studentach szkolnictwa wyższego z 2013 r., jednak rząd każdego roku wyznacza odpowiednie wartości procentowe. Zazwyczaj jest to 10% całkowitej liczby studentów studiów pierwszego stopnia przyjętych na wszystkie uczelnie publiczne. Stypendia w szkolnictwie wyższym przeznaczone są dla studentów kilku kategorii: 50% stypendiów przeznaczone jest dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej, 30% dla studentów z najbardziej zaawansowanymi osiągnięciami na studiach, 20% dla studentów realizujących programy studiów o istotnym znaczeniu dla rozwoju społecznego (np. w dziedzinach elektrotechniki, budowy maszyn, biotechnologii, medycyny, matematyki i nauk przyrodniczych). Studenci romscy zostali włączeni do grupy docelowej upoważnionej do otrzymywania stypendiów, począwszy od roku akademickiego 2015/16. Jest to jedyny wyjątek oparty na pochodzeniu etnicznym. Stypendia dla studentów romskich wprowadzono po raz pierwszy w roku akademickim 2016/17.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Macedonia Północna
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz

Ten zasób jest częścią następujących obszarów / subobszarów :