Program studiów magisterskich „Metody postępowania z różnorodnością w edukacji” (łot. Maģistra programma Dažādības pedagoģiskie risinājumi)

Program studiów magisterskich „Metody postępowania z różnorodnością w edukacji” skierowany jest do absolwentów studiów licencjackich na kierunkach pedagogicznych oraz osoby pracujące w edukacji (pedagogów przedszkolnych, administratorów przedszkoli i szkół, administratorów placówek kształcenia i szkolenia zawodowego, administratorów szkół wyższych), którzy chcą poprawić swoje kompetencje międzykulturowe. Program ma na celu stworzenie interdyscyplinarnego systemu wiedzy, umiejętności i zintegrowanych kompetencji socjo-pedagogicznych, psychologicznych oraz w dziedzinie pedagogiki specjalnej z myślą o włączeniu różnorodności w główny nurt kształcenia. Program składa się z dwóch głównych części. Część A: moduły obowiązkowe (w tym badania i praca magisterska) obejmujące następujące kursy: „Międzynarodowe ramy porównawcze metod postępowania z różnorodnością w edukacji”; „Podejście do specjalnych potrzeb edukacyjnych wynikających z różnorodności kulturowej”; „Zarządzanie metodami postępowania z różnorodnością w edukacji i odnośne programy” itp. Część B: kursy fakultatywne, między innymi: „Metodologia badawcza dotycząca postępowania z różnorodnością w edukacji”; „Integracja zawodowa i reintegracja społeczna osób o różnorodnych specjalnych potrzebach edukacyjnych”. Program jest zorganizowany jako e-studia z cotygodniowymi spotkaniami z wykładowcami – bezpośrednimi lub prowadzonymi z wykorzystaniem programu Skype.

Rodzaj
Wiedza praktyczna
Kraj
Łotwa
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze lokalne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz