„Słowik” – projekt mentoringu i integracji

W ramach programu „Słowik” studenci Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zug (Pädagogische Hochschule, PH Zug) przydzielani są indywidualnie do dzieci w wieku 8–12 lat ze szkół podstawowych o dużym udziale uczniów ze środowisk migracyjnych lub mniejszościowych. W programie realizowanym w roku 2016/2017 wzięło udział 11 studentów PH Zug. Program wspiera mentora i dziecko, umożliwiając im spotkania od dwóch do trzech godzin w tygodniu przez okres od siedmiu do ośmiu miesięcy. Podczas tych nieformalnych spotkań mentor i dziecko uczestniczą we wspólnych aktywnościach, takich jak wycieczki do zoo, kina, aktywności sportowe itp. Głównym celem programu „Słowik” jest pomoc w rozwijaniu międzykulturowego zrozumienia i uczenia się u studentów pedagogiki za pośrednictwem mentoringu skierowanego do dzieci ze zróżnicowanych środowisk społecznych i etnicznych. Ponadto program ma na celu ułatwienie kontaktów pomiędzy studentami szkół wyższych a dziećmi w wieku szkolnym i wypełnienie w ten sposób luki pomiędzy teorią a praktyką w kształceniu nauczycieli.

Rodzaj
Wiedza praktyczna (direct evidence)
Kraj
Szwajcaria
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; HR; HU; IT; LT; LV; MT; NL; PL; PT; RO; SK; SL; SV
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Finansowanie prywatne; Fundusze europejskie; Fundusze lokalne

Komentarze

Dodaj komentarz