Dwujęzyczne materiały pomocnicze dla dzieci z rodzin migranckich w Europie (AVIOR)

Obrazek: AVIOR project logo

Projekt AVIOR, finansowany w ramach programu Erasmus+, miał na celu poprawę podstawowych umiejętności liczenia, czytania i pisania dzieci z rodzin migranckich oraz zmniejszenie różnic w osiągnięciach między uczniami rodzimymi i nierodzimymi, poprzez wykorzystanie materiałów dwujęzycznych, poprawę kompetencji zawodowych nauczycieli i zwiększenie zaangażowania rodziców-migrantów. Projekt był realizowany od grudnia 2016 r. do sierpnia 2019 r.

W projekcie AVIOR zastosowano podejście oparte na trzech elementach:

1) Dwujęzyczne zasoby: tłumaczenie i adaptacja materiałów wysokiej jakości

2) Rozwój kompetencji nauczycieli w tworzeniu wielojęzycznych klas integracyjnych

3) Tworzenie sieci współpracy nauczyciel-rodzic

48 nauczycieli z przedszkoli i szkół podstawowych w dziesięciu europejskich miastach, miasteczkach i wsiach promowało uczestnictwo rodziców w zajęciach poprzez czytanie przez nich opowieści w ich językach ojczystych, podczas gdy nauczyciel powtarzał historię w języku szkolnym i/lub nauczyciele omawiali z rodzicami, które materiały zostaną zabrane do domu, aby mogli ćwiczyć je ze swoimi dziećmi.

Rezultaty:

  • Materiały dwujęzyczne w wielu językach
  • Raporty i filmy z wizyt badawczych w czterech krajach
  • Studia przypadków i raporty podsumowujące dotyczące zaangażowanie rodziców
  • Przewodnik użytkownika po procesie tłumaczenia wielojęzycznych materiałów dydaktycznych
  • Materiały wdrożeniowe dla nauczycieli
  • Podręcznik z praktycznym, kompleksowym przeglądem wszystkich wyników i przewodników
Rodzaj
Wiedza praktyczna (direct evidence)
Kraj
Chorwacja; Estonia; Grecja; Holandia; Niemcy; Włochy
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Brak finansowania; Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz