Program analizy dialogu edukacyjnego dla nauczycieli (T-SEDA)

T-SEDA jest obszernym multimedialnym zasobem stworzonym dla nauczycieli na wszystkich poziomach edukacji w celu wspierania wykorzystania przez nich dialogu w klasie. Pomaga on nauczycielom systematycznie analizować i rozwijać ich własne praktyki prowadzenia dialogu w klasie poprzez badanie prowadzone przez nauczyciela. Koordynacja i wkład ze strony lokalnego koordynatora-kolegi promują zdolność do dopasowania, trwałość i lokalną współodpowiedzialność.

"Dialog w klasie" odnosi się do produktywnych form rozmowy uczniów z nauczycielami i grupami rówieśniczymi, w trakcie której uczestnicy opierają się na pomysłach innych i pkwestionują je z szacunkiem. Zwiększa to udział uczniów w zajęciach lekcyjnych i wspiera uczenie się przedmiotów.

Pakiet  T-SEDA jest opartym na badaniach, otwartym, multimedialnym zasobem, który wspiera specjalistów na wszystkich poziomach edukacyjnych w rozwijaniu dialogowych praktyk w klasie, poprzez prowadzenie własnych badań i działań. Jego podstawowe narzędzia obejmują samoocenę praktyk nauczania opartych na dialogu, wskazówki dotyczące refleksyjnej analizy, schemat kodowania do systematycznego obserwowania i rejestrowania dialogowych form interakcji w klasie oraz poglądowe filmy wideo.

Pakiet T-SEDA został opracowany przez naukowców i praktykujących nauczycieli na Uniwersytecie Cambridge. Korzystało z niego ponad 360 nauczycieli spoza zespołu w wielu instytucjach edukacyjnych w różnych krajach, grupach wiekowych i obszarach tematycznych. Wpływ na pracę nauczycieli jest udokumentowany.

Rodzaj
Document (direct evidence)
Kraj
Hiszpania; Wielka Brytania
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze lokalne; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz