Junior Job Coach – pomoc przy pierwszych krokach w życiu zawodowym

Obrazek: Project logo

Projekt Junior Job Coach został stworzony, aby pomóc młodym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji, którym może brakować doświadczenia społecznego i umiejętności podczas stawiania pierwszych kroków w życiu zawodowym. W ramach projektu starannie dobiera się im dobrze wyszkoloną młodą osobę wspierającą, która z zachowaniem odpowiedniego dystansu do miejsca pracy może zaoferować natychmiastowe wsparcie i porady.

Projekt został stworzony, aby zapobiec przedwczesnemu opuszczaniu stażu przez młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, którzy rozpoczynają pracę, poprzez zapewnienie im dobrze wyszkolonej młodej osoby wspierającej. Student może zwrócić się do osoby wspierającej o udzielenie wsparcia w miejscu pracy za pomocą mediów społecznościowych, takich jak WhatsApp i SMS, dzięki czemu wszelkie problemy i trudności stają się możliwe do pokonania, a zagrożony student ma zawsze pod ręką "przyjaciela", na którym może polegać.

Strona internetowa projektu oferuje kilka bezpłatnych materiałów w języku angielskim, holenderskim, hiszpańskim, niemieckim i rumuńskim, w tym przewodnik wdrażania, ramy kompetencji dla osób wspierających z tego samego środowiska/rówieśniczych, elastyczny i modułowy program szkoleniowy dla młodych osób wspierających oraz zestaw narzędzi dla pracodawców w celu uzupełnienia i wzmocnienia ich własnych struktur wsparcia dla nowych pracowników.

Projekt otrzymał nagrodę jako dobra praktyka programu Erasmus+.

Rodzaj
Wiedza praktyczna (indirect evidence)
Kraj
Austria; Hiszpania; Holandia; Rumunia; Wielka Brytania
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz