Jump@school – testowanie modelu przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki

W celu zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej (ESL, early school leaving), w ramach projektu Jump@school opracowano i przetestowano innowacyjny model interwencji oraz oceniono jego wpływ na stosunek uczniów zagrożonych przedwczesnym kończeniem nauki do szkoły. W projekcie uczestniczyło konsorcjum dziesięciu partnerów z sześciu krajów, cztery szkoły i 480 uczniów w wieku od 14 do 17 lat.

Końcowym celem projektu było zaoferowanie i dostarczenie spostrzeżeń, zaleceń i sugestii dotyczących definicji szkoleń zawodowych i polityki edukacyjnej zdolnej do zapobiegania i przeciwdziałania przedwczesnemu kończeniu nauki, również w świetle nowych wyzwań stawianych przez obecny scenariusz społeczno-ekonomiczny w Europie (kryzys gospodarczy, wysokie stopy bezrobocia wśród młodzieży, kwestie migracji).

W ramach projektu Jump@school opracowano model interwencji mający na celu ograniczenie zjawiska ESL, oparty na połączeniu działań indywidualnych i grupowych, relacji z danym miejscem oraz podejściu opartym na zarządzaniu przypadkami.

Działania obejmowały:

  1. indywidualne sesje poradnictwa pomiędzy uczestnikami i JumpOperatorami
  2. opracowanie Indywidualnych Planów Rozwoju (IDP)
  3. zajęcia grupowe, tj. spotkanie inauguracyjne, aby uczcić rozpoczęcie projektu, przełamać lody oraz warsztaty rozwijające kreatywność, poczucie własnej wartości, pewność siebie i komunikację.
Rodzaj
Document (direct evidence)
Kraj
Austria; Hiszpania; Niemcy; Polska; Turcja; Włochy
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz