Podnoszenie Osiągnięć Wszystkich Uczniów w Edukacji Włączającej

Obrazek: Project Logo

Projekt Podnoszenie Osiągnięć Wszystkich Uczniów w Edukacji Włączającej (Raising the Achievement of All Learners in Inclusive Education, RA) miał na celu dostarczenie dowodów skutecznej praktyki w podnoszeniu osiągnięć i rozwijaniu zdolności szkół i społeczności do włączania i wspierania wszystkich uczniów.

Europejska Agencja na rzecz Rozwoju Edukacji Specjalnej i Włączającej realizowała projekt RA w latach 2014-2017, bazując na poprzednim projekcie RA4AL z 2012 roku. W ramach projektu badano podejścia, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na motywację i zdolność młodych ludzi do nauki. Kontynuacja projektu nastąpiła w 2019 roku.

W projekcie uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy szkół, badacze, rodzice oraz lokalni i krajowi decydenci.

Rezultaty działań w ramach projektu RA obejmowały:

  • Rozwój strategii w celu zwiększenia zaangażowania zespołu.
  • Zwiększone zaangażowanie rodziców.
  • Bliższa współpraca z szerszą społecznością (np. szkoły sąsiedzkie, uniwersytety).
  • Badanie pedagogiki w kierunku uczenia głębokiego.
  • Rozwój nastawienia na rozwój w celu osiągnięcia sukcesu.
  • Nauczanie interdyscyplinarne w celu zapewnienia bardziej adekwatnego programu nauczania.
  • Skupienie się na samoocenie i badaniu jakości praktyk włączających.
  • Rozwój zawodowy dla zespołu.
Rodzaj
Document (indirect evidence)
Kraj
Austria; Belgia; Chorwacja; Cypr; Dania; Estonia; Finlandia; Francja; Grecja; Hiszpania; Holandia; Irlandia; Islandia; Litwa; Luxemburg; Malta; Niemcy; Norwegia; Polska; Portugalia; Republika Czech; Szwajcaria; Szwecja; Słowacja; Słowenia; Wielka Brytania; Węgry; Włochy; Łotwa
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz