Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym: Badanie potencjału polityki w zakresie edukacji włączającej na poziomie systemowym i indywidualnym

Obrazek: PSF project logo

Projekt Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym (PSF, Preventing School Failure) miał na celu rozwiązanie problemu wykluczenia i niesprawiedliwości w systemie edukacji, poprzez podkreślenie związku między niepowodzeniami szkolnymi a polityką włączającą. Jego celem było zbadanie dowodów wskazujących na to, że polityki w zakresie edukacji włączającej mają potencjał zapobiegania niepowodzeniom szkolnym: zarówno w odniesieniu do jednostek, jak i do całego systemu. 

W ramach projektu PSF przeanalizowano ramy polityk włączających na poziomie krajowym i lokalnym, które skutecznie wspierają szkoły w rozwijaniu się w sposób, który obejmuje wszystkich uczniów, zapobiega niepowodzeniom i zapewnia sukcesy uczniów w szkole i w życiu. Analizując podejścia systemowe, rozszerzono rozważania na temat niepowodzeń szkolnych na perspektywę systemową, wykraczając poza skupianie się wyłącznie na poszczególnych uczniach.

Projekt obejmował dwa równoległe działania badawcze:

  • Przegląd i analizę europejskiej i międzynarodowej literatury badawczej dotyczącej zapobiegania niepowodzeniom szkolnym w odniesieniu do edukacji włączającej.
  • Skupienie się na istniejących instrumentach polityki krajowej w zakresie zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, poprzez zbieranie informacji z krajów uczestniczących w projekcie za pomocą ankiety krajowej w celu określenia ich strategii postępowania w przypadku niepowodzeń szkolnych.

Projekt (2018-2020) podlegał koordynacji przez Europejską Agencję na rzecz Rozwoju Edukacji Specjalnej i Włączającej.

Rodzaj
Document (indirect evidence)
Kraj
Estonia; Finlandia; Grecja; Irlandia; Islandia; Malta; Niemcy; Republika Czech; Serbia; Szwecja; Słowacja; Wielka Brytania; Łotwa
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Szkoła podstawowa; Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze europejskie; Fundusze rządowe

Komentarze

Dodaj komentarz