Środowisko ewaluacyjne dla promowania narzędzi i praktyk mentoringu międzykulturowego w szkole (E-EVALINTO)

Obrazek: E-EVALINTO logo

Założeniem E-EVALINTO jest promowanie mentoringu rówieśniczego w celu ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki wśród uczniów ze środowisk imigranckich oraz docenienie wartości międzykulturowości, a także opracowanie zasad ICT do oceny, zarządzania i rozwijania działań w kontekstach międzykulturowych. Projekt finansowany w ramach programu Erasmus+ koncentruje się na procesach decyzyjnych i identyfikacji różnych wzorców w analizowanych sytuacjach.

Przeciwdziałanie przedwczesnemu kończeniu nauki jest krokiem w kierunku poprawy szans młodych ludzi i wspierania inteligentnego, zrównoważonego i inkluzywnego rozwoju, jak wynika z priorytetów strategii EU 2020. Projekt E-EVALINTO ma na celu wdrożenie strategii wczesnej interwencji w celu zmniejszania różnic między uczniami ze środowisk imigranckich i nieimigranckich.

Projekt opiera się przede wszystkim na wdrażaniu programów i działań z zakresu mentoringu międzykulturowego przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych, które składają się z zestawu narzędzi i praktyk, służących jako ramy do oceny zagadnień międzykulturowych w kontekście szkolnym, poprzez opracowanie:

  • Strategii zapobiegania i wczesnej interwencji opartej na mentoringu rówieśniczym w celu ograniczenia przedwczesnego rezygnowania z nauki szkolnej u młodych uczniów o korzeniach imigranckich.
  • Ram ICT do oceny, zarządzania i rozwoju działań w kontekście międzykulturowym.
Rodzaj
Wiedza praktyczna (indirect evidence)
Kraj
Cypr; Hiszpania; Irlandia; Polska; Włochy
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Odbiorca określony
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Fundusze europejskie

Komentarze

Dodaj komentarz