Rescur Surfowanie po falach – program nauczania odporności

Obrazek: RESCUR project logo

Rescur Surfowanie po falach to trzyletni projekt Comenius w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", w ramach którego opracowano program nauczania odporności dla wczesnej i podstawowej edukacji w Europie poprzez współpracę międzykulturową i międzynarodową.

Projekt RESCUR trwał od 2012 do 2015 roku, a za jego koordynację odpowiadał Uniwersytet Maltański oraz uniwersytety partnerskie z Krety (Grecja), Lizbony (Portugalia), Örebro (Szwecja), Pawii (Włochy) i Zagrzebia (Chorwacja). W ramach projektu opracowano specjalistyczny program nauczania w zakresie odporności dla grup marginalizowanych, takich jak dzieci romskie, dzieci niepełnosprawne i o indywidualnych potrzebach edukacyjnych oraz dzieci ze środowisk imigranckich.

  • Wspieranie nastawienia na rozwój
  • Budowanie mocnych stron
  • Rozwijanie samostanowienia
  • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych
  • Budowanie zdrowych relacji
  • Przekształcanie wyzwań w możliwości

Program nauczania RESCUR został przetłumaczony na inne języki i wdrożony w innych krajach, w tym w Australii, Bułgarii, Irlandii, na Litwie, w Rumunii, Rosji i Turcji. Druga edycja wersji międzynarodowej w języku angielskim zostanie opublikowana w 2022 roku, a za organizację szkoleń odpowiada Uniwersytet Maltański.

Rodzaj
Wiedza praktyczna (indirect evidence)
Kraj
Bułgaria; Chorwacja; Grecja; Irlandia; Litwa; Malta; Portugalia; Szwecja; Turcja; Włochy
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Przedszkole; Szkoła podstawowa
Poziom interwencji
Odbiorca określony; Odbiorca uniwersalny
Intensywność interwencji
Okresowy
Finansowanie
Finansowanie prywatne; Fundusze europejskie; Fundusze lokalne

Komentarze

Dodaj komentarz