Projekt Edukacja dla Młodych Dorosłych (PLYA)

Obrazek: PLYA / PUM-O

Głównym celem inicjatywy PLYA jest zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia młodzieży z grupy NEET (Not in Education, Employment, or Training – nie kształcącej się, nie pracującej ani nie szkolącej się) w wieku 15-26 lat i studentów zagrożonych rezygnacją ze studiów. Inicjatywę opracował w 1999 roku Słoweński Instytut Edukacji Osób Dorosłych, który w dalszym ciągu ją monitoruje i uzupełnia.

PLYA wspiera uczestników inicjatywy w tworzeniu tożsamości zawodowej, w tym zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości podczas wchodzenia na rynek pracy, pomaga im również w nabywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia/ponownego podjęcia pracy, kontynuowania edukacji lub szkolenia.

Działania obejmują stworzenie indywidualnego planu kariery, spersonalizowane doradztwo w słoweńskim urzędzie pracy i w innych instytucjach, różnorodne grupowe i indywidualne projekty edukacyjne oraz działania zespołowe, w ramach których uczestnicy uczą się i rozwijają kluczowe kompetencje.

Wyniki projektu wykazały, że około trzech czwartych uczestników osiągnęło jego główny cel, tzn. ma większą pewność siebie, zdolność do samokontroli i samodzielnej organizacji oraz nabyło różne umiejętności z korzyścią dla innych obszarów życia.

Rodzaj
Wiedza praktyczna (indirect evidence)
Kraj
Słowenia
Język
BG; CZ; DA; DE; EL; EN; ES; ET; FI; FR; GA; HR; HU; IS; IT; LT; LV; MK; MT; NL; NO; PL; PT; RO; SK; SL; SR; SV; TR
Poziom szkoły
Szkoła średnia
Poziom interwencji
Osoba indywidualna
Intensywność interwencji
Ciągły
Finansowanie
Fundusze europejskie; Fundusze lokalne

Komentarze

Dodaj komentarz