Co czyni szkołę organizacją uczącą się? Dokumenty robocze OECD dotyczące edukacji

Czym charakteryzuje się szkoła jako organizacja uczącą się?

Niniejszą publikację można postrzegać jako próbę wypracowania wspólnego zrozumienia koncepcji szkoły jako organizacji uczącej się, który to temat jest już zarówno dość obszernie reprezentowany w literaturze przedmiotu, jak i rozpoznawalny wśród wszystkich zainteresowanych stron, tj. edukatorów, decydentów, rodziców i tym podobnych osób. Dokument prezentuje dogłębną analizę literatury poświęconej organizacjom uczącym się w ogóle oraz w kontekście szkoły. Publikacja określa i operacjonalizuje cechy szkoły jako organizacji uczącej się w postaci zintegrowanego modelu, składającego się z siedmiu nadrzędnych i zorientowanych na działanie obszarów: 1) opracowanie i udostępnienie innym wizji opartej na uczeniu się wszystkich uczniów; 2) stworzenie i wspieranie możliwości ustawicznego doskonalenia zawodowego dla wszystkich pracowników; 3) promowanie uczenia się w zespole i współpracy pracowników; 4) ustanowienie kultury dociekania naukowego, innowacji i badań; 5) stworzenie systemów wbudowanych do gromadzenia i wymiany wiedzy i uczenia się; 6) uczenie się z zewnętrznych środowisk i większych systemów uczenia się; oraz 7) modelowanie i rozwijanie nauki umiejętności przywódczych. Wspomniane wymiary oraz kluczowe cechy mają posłużyć jako praktyczny przewodnik, pokazujący, jak szkoły mogą się zmieniać w organizacje uczące się i w ostatecznym rozrachunku – poprawić wyniki uczniów w szkole.

  • Publikacja: OECD
  • Rok: 2016
  • Dostępność językowa: angielski
  • Pobierz