Wskaźniki strukturalne dla szkół na potrzeby tworzenia systemów włączających w szkołach i w ich otoczeniu

Przedstawione tutaj w postaci stwierdzeń wskaźniki strukturalne, na które odpowiedź brzmi „tak” lub „nie”, przeprowadzą dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców oraz innych partnerów przez proces autorefleksji na temat włączenia społecznego w swojej szkole.

Integracja w szkołach jest postrzegana jako wspierające środowisko edukacyjne wysokiej jakości, obejmujące przyjazne i opiekuńcze szkoły i klasy. Składa się na nią zapobieganie dyskryminacji, całościowe podejście do potrzeb uczącego się (emocjonalne, fizyczne, poznawcze i społeczne) oraz uznanie talentów osób uczących się i ich opinii.

  • Publikacja: Komisja Europejska
  • Rok: 2017
  • Dostępność językowa: BG, CZ, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV
  • Pobierz