Przygotowując nauczycieli na spotkanie z różnorodnością - rola kształcenia wstępnego nauczycieli

Choć różnorodność obecna w społeczeństwach europejskich nie jest nowym zjawiskiem, to jednak jej natura gwałtownie się zmienia. Europa charakteryzuje się coraz większą różnorodnością ze względu na mobilność wewnątrzeuropejską, migracje międzynarodowe oraz globalizację.

Wspomniane zmiany społeczne mają wpływ na kształt edukacji oraz jej organizację, tworząc zarówno nowe możliwości jak i wyzwania, przed którymi stają szkoły oraz inne instytucje edukacyjne. Ostatnie badania pokazują, że nietolerancja i wyłączenie społeczne rosną w siłę zarówno w samych szkołach jak innych instytucjach edukacyjnych. Rosnąca liczba uchodźców, osób ubiegających się o azyl oraz dzieci z rodzin imigrantów przybywających do Europy stawia przed szkołami i nauczycielami poważne wymagania. Zjawiska te zmuszają nauczycieli do zrewidowania swoich codziennych praktyk i strategii nauczycielskich, by móc sprostać potrzebom edukacyjnym takich uczniów.

  • Publikacja: Komisja Europejska
  • Rok: 2017
  • Dostępność językowa: angielski, francuski, niemiecki
  • Pobierz