Materiały PAESIC dla nauczycieli i dyrektorów szkół

Zdjęcie: Kampus Production / Pexels.com

PAESIC (akronim Pedagogical Approaches for Enhanced Social Inclusion in the Classroom - Podejścia pedagogiczne sprzyjające włączaniu społecznemu w klasie) to projekt KA2 Erasmus+ opracowany jako przeznaczone dla nauczycieli szkół podstawowych wsparcie w dążeniu do lepszej integracji w klasie, skupionej zwłaszcza na uczniach będących uchodźcami lub migrantami.

Projekt zapewnia praktyczne narzędzia rozwijające kompetencje nauczycieli w zakresie zapewniania lepszej integracji, poszukiwania rozwiązań opartych na dotychczasowych doświadczeniach i odkrywania innowacyjnych metod i podejść.

  • Wydawca: PAESIC
  • Rok: 2020
  • Dostępne w językach: EN
  • Zobacz online