Migranci w szkołach europejskich: nauka i utrzymanie języków

Wspieranie dzieci z nowo przybyłych rodzin migrantów w nauce nowego języka, w którym odbywa się nauczanie w szkole oraz w utrzymaniu i dalszym rozwijaniu językowego repertuaru, który już posiadają to klucz do pomyślnego przyjęcia, integracji oraz nauczania.

Uczniowie z nowo przybyłych rodzin imigrantów często mają już za sobą kręte drogi i przystanki w wielu krajach. Podczas swoich wędrówek w różnym stopniu nauczyli się wielu różnych języków. Należy jednak pamiętać, że nauka języka, w którym odbywa się nauczanie to nie tylko klucz do wykształcenia, ale również okno na rynek pracy i na szerszą społeczność. Taki stan rzeczy stawia przed nami pytanie – w jaki sposób pokazywać różnorodność językową w szkołach europejskich jako zaletę i jednocześnie pomagać dzieciom migrantów rozwijać się i stawać się aktywnymi obywatelami poprzez naukę języka nauczania?

  • Publikacja: Komisja Europejska
  • Rok: 2018
  • Dostępność językowa: angielski
  • Pobierz