Edukacja włączająca dla uczniów z niepełnosprawnościami

Przewiduje się, że edukacja włączająca doprowadzi do rzeczywistych zmian zarówno w polityce oświatowej, jak w nauczaniu na poziomie międzynarodowym, europejskim i na poziomie krajowym.

Niniejsza analiza zlecona przez Departament ds. Praw Obywatelskich i Spraw Konstytucyjnych na prośbę Komisji Petycji oferuje przegląd definicji oraz najistotniejszych informacji na temat edukacji włączającej oraz roli instytucji międzynarodowych i Unii Europejskiej w tym zakresie. Niniejsza analiza przygląda się również sytuacji edukacji włączającej w poszczególnych państwach członkowskich oraz głównym perspektywom na przyszłość.

  • Publikacja: Parlament Europejski
  • Rok: 2017
  • Dostępność językowa: angielski
  • Pobierz