Włączanie młodych uchodźców i migrantów poprzez edukację

Karta Tematyczna dotycząca Włączania młodych uchodźców i migrantów poprzez edukację została opracowana przez członków Grupy Roboczej ET 2020 ds. promowania wspólnych wartości i edukacji włączającej.

Przedstawiany dokument, obejmujący prezentacje i dyskusje odbyte w Stambule oraz podczas późniejszego posiedzenia Grupy w Brukseli, prezentuje najważniejsze wnioski, ustalenia i dyskusje dotyczące włączania młodych uchodźców i migrantów poprzez edukację.

  • Wydawca: Komisja Europejska
  • Rok: 2020
  • Dostępne w językach: EN
  • Pobierz