DigComp 2.2: ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli - nowe przykłady z zakresu wiedzy, umiejętności i postaw

Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli, znane również jako ramy DigComp, wprowadzają wspólny język w celu identyfikacji i opisu kluczowych obszarów kompetencji cyfrowych. Jest to ogólnounijne narzędzie służące do podnoszenia kompetencji cyfrowych obywateli, pomagające decydentom formułować politykę wspierającą budowanie kompetencji cyfrowych oraz planować inicjatywy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu podnoszenie kompetencji cyfrowych określonych grup docelowych. W niniejszym raporcie przedstawiono wersję 2.2 Ram Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli.

Niniejsza publikacja składa się z dwóch głównych części: zintegrowane ramy DigComp 2.2 przedstawiają ponad 250 nowych przykładów dotyczących wiedzy, umiejętności i postaw, które pomagają obywatelom korzystać z technologii cyfrowych w sposób pewny, krytyczny i bezpieczny, a także z nowych i pojawiających się technologii, takich jak systemy oparte na sztucznej inteligencji (AI). Druga część publikacji zawiera przegląd dostępnych materiałów referencyjnych dotyczących DigComp, w którym zebrano wcześniej wydane publikacje i odniesienia.

  • Wydawca: JRC
  • Rok: 2022
  • Dostępne języki: angielski
  • Zobacz online

Oznaczenia: