Nauka mieszana w edukacji szkolnej: wytyczne na początek roku szkolnego i akademickiego 2020/21

Nowa publikacja dotycząca nauki mieszanej w edukacji szkolnej została opracowana przez Komisję Europejską we współpracy z przedstawicielami ministerstw edukacji. Zgłębia ona możliwości pedagogiczne i wyzwania związane z mieszanym modelem edukacji i podkreśla kluczowe przemyślenia, które osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki i szkoły muszą wziąć pod uwagę planując łączenie nauki w szkole i zdalnej w ich szczególnym przypadku.

Kluczowe przemyślenia obejmują osiem obszarów: przywództwo szkoły, ustawodawstwo na którym opierane są decyzje, zarządzanie środowiskami nauki stacjonarnej i zdalnej dla wszystkich uczniów, rola, kompetencje i warunki pracy nauczyciela, ocena ucznia, dobrostan personelu szkoły i uczniów, współpraca i wspólnota szkolna, zapewnianie jakości.

  • Wydawca: Komisja Europejska
  • Rok: 2020
  • Dostępne w językach: angielski
  • Ściągnij