Czy gry są skutecznymi narzędziami w uczeniu się? Przegląd gier edukacyjnych

Image: stockfour / Shutterstock.com

“Nauka o grach” to dla środowisk naukowych, instytucji oświatowych, twórców polityk i praktyków nowa, kryjąca wiele wyzwań koncepcja. Celem przedstawionego tutaj przeglądu jest krytyczna dyskusja poświęcona „nauce o grach”, prowadzona z szerokiej perspektywy edukacyjnej.

Nauka o grach wyłania się jako obszerny i dynamiczny obszar badań, obejmujący cztery, wzajemnie powiązane ze sobą dyscypliny naukowe: pedagogikę, ludologię, neuronaukę oraz informatologię. Podczas gdy rzeczą dość oczywistą jest, że gry podnoszą motywację uczniów, są atrakcyjne i sprzyjają zmianom zachowań, to jednak istnieje zapotrzebowanie na bardziej aktywne i zaawansowane działania gwarantujące osiągnięcie przez uczniów najlepszych możliwych wyników w różnych kontekstach.

  • Publikacja: Journal of Educational Technology & Society
  • Rok: 2018
  • Dostępność językowa: angielski
  • Pobierz