5 kroków do jakości – Pakiet szkoleniowy dla organizatorów szkoleń w zakresie wczesnej edukacji dzieci

Celem tego pakietu szkoleniowego jest przedstawienie europejskich ram jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (EQF) personelowi ECEC, w celu lepszego zapoznania się z nimi w kontekście własnej praktyki zawodowej.

Europejskie ramy kwalifikacji (EQF) wyczerpująco opisują najistotniejsze kwestie dotyczące jakości w zakresie wczesnej edukacji i opieki (ECEC). Dlatego też skuteczne rozpowszechnianie treści EQF w sektorze ECEC w Europie (i poza nią) wśród decydentów, badaczy i specjalistów zajmujących się tą dziedziną pozytywnie wpłynie na jakość ECEC. Za pośrednictwem tego szkolenia adresowanego do specjalistów w dziedzinie wczesnej edukacji, europejskie ramy kwalifikacji mogą wspierać prace prowadzone nad jakością przez poszczególnych specjalistów.