Badanie na temat wspierania innowacji w szkołach w Europie

Osoby odpowiedzialne za politykę oświatową w Europie stawiają sobie za cel, by każde dziecko mogło osiągnąć swój potencjał. Aby to zapewnić, systemy edukacji muszą być bardziej elastyczne i dynamiczne oraz muszą wspierać innowacyjne podejścia do uczenia się i nauczania. Dzięki temu szkoły i systemy szkolnictwa będą mogły nadążyć za szybkimi zmianami społecznymi i ekonomicznymi i będą świadczyć wysokiej jakości usługi oświatowe dla wszystkich.

Wiele szkół w Europie odchodzi od tradycyjnych poglądów na naukę szkolną kwestionując konwencjonalne ograniczenia, takie jak czas i przestrzeń, a także procesy nauczania i uczenia się. Różnorodność stosowanych innowacyjnych podejść wskazuje na liczne sposoby, na jakie edukacja może wykorzystywać nie tylko nowe treści, ale również sposoby uczenia się.

Publikacja zatytułowana Study on supporting school innovation across Europe (Badanie na temat wspierania innowacji w szkołach w Europie) przedstawia kompleksowy przegląd istniejących badań i polityk dotyczących innowacji w szkołach we wszystkich 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. Publikacja obejmuje 12 pogłębionych studiów przypadku opisujących 24 szkoły z regionów z całej Unii Europejskiej będących w niekorzystnym położeniu.

Główne ustalenia

Co napędza innowacje w szkołach?

Badanie pokazuje, że innowacyjne szkoły rozwijają kulturę obejmującą następujące elementy:

 • Wspierające i rozproszone przywództwo w szkołach, które zapewnia środowisko pracy, w którym współpracownicy mają do siebie zaufanie, w którym istnieją możliwości rozwoju zawodowego oraz realizowane są wspólne badania i uczenie się od siebie nawzajem
 • Przygotowanie, zaangażowanie i profesjonalizm nauczycieli, a także wsparcie dla ich zaangażowania we współpracę, refleksyjne i profesjonalne praktyki uczenia się.
 • Wspólna wizja rozwoju szkoły, której towarzyszą szczegółowe strategie wewnętrzne i plany działania
 • Zaangażowani uczniowie jako aktywni uczestnicy procesu zmian
 • Otwartość na społeczności lokalne i szersze partnerstwa.

Wspieranie zrównoważonych innowacji w systemie edukacji

Aby szkoły mogły rozwijać powyższe elementy, cały system edukacji musi wprowadzać innowacje. W tym celu potrzebne są:

 • Spójne struktury ramowe polityki oświatowej obejmujące kluczowe obszary, takie jak: program nauczania, autonomia szkoły i środki związane z odpowiedzialnością, doskonalenie zawodowe nauczycieli i dyrektorów szkół, a także polityki finansowania poparte długofalową wizją, aby osadzić innowacje w edukacji szkolnej i zapewnić transformację na poziomie systemowym.
 • Polityki opracowywane we współpracy z kluczowymi interesariuszami, ma których zmiany mają bezpośredni wpływ
 • Spójne i jasne sposoby, na jakie różne inicjatywy i polityki odnoszą się do siebie nawzajem i przyczyniają się do realizacji wspólnej wizji innowacji w szkole
 • Strategie w zakresie polityki, które są poparte odpowiednimi inicjatywami i konkretnymi środkami zgodnymi z ogólnymi ramami i wizją polityki, co przyczynia się do rozwijania zdolności szkoły w zakresie zarządzania i utrzymania zmian.

Dane dowodzą, że szkołom łatwiej jest rozwijać kulturę innowacji, gdy:

 • Posiadają one wystarczającą autonomię w zakresie programu nauczania, metod nauczania, zarządzania personelem i zasobami finansowymi
 • Obowiązuje pozioma struktura odpowiedzialności
 • Posiadają zdolności i możliwości angażowania się w sieci i partnerstwa
 • Korzystają z odpowiednich systemów doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół.

Kraje, które odniosły sukces w transformacji systemów edukacji to te, w których zapewnione są zrównoważone inwestycje w kluczowych obszarach objętych reformami szkolnictwa. Kraje te rozwijają również struktury ramowe ewaluacji, co wpływa na promowanie kultury samooceny i rozwój zdolności interesariuszy systemu edukacji do wykorzystania i interpretowania danych z monitoringu.

Dowiedz się więcej

 • Pełny raport przedstawia warunki w systemie szkolnictwa, które mogą promować lub ograniczać pozytywne zmiany w szkołach
 • 12 studiów przypadku obejmujących analizę strategii krajowych i innowacji w poszczególnych szkołach. Przedstawiono tam również punkt widzenia kluczowych krajowych ekspertów ds. edukacji i interesariuszy, którzy wzięli udział w wywiadach i warsztatach
 • 24 indywidualnych profili zapewnia szybki pogląd na zmiany i doświadczenia każdej ze szkół

PEŁNY RAPORT: Study on supporting school innovation across Europe

Raport został opracowany przez PPMI na zlecenie Komisji Europejskiej i opublikowany w 2018 r.

STUDIA PRZYPADKU PROFILE SZKÓŁ - INNOWACJE I DOŚWIADCZENIA
Chorwacja Vežice, Rijeka Szkoła w Zadarze, Żupania Zadarska
Estonia Kiviõli I. Keskkool, Kiviõli Jõgevamaa Gümnaasium, Jõgeva
Niemcy Szkoła im. Wolfganga-Borcherta, Berlin Friedenauer Community School, Berlin
Grecja Szkoła Podstawowa nr 4 w Thiva, Departament Viotia Szkoła Podstawowa nr 2 w Aliartos, Departament Viotia
Węgry Nyitott Ajtó / Open Door, Miskolc Szkoła Podstawowa nr 4 w Bela, Hejőkeresztúr
Włochy I.C. Ugo Foscolo, Taormina (Sycylia) Papa Giovanni XXIII, Acireale, Katania (Sycylia)
Litwa Vyturys progymnasium, Panevėžys Salduvės progymnasium, Šiauliai
Holandia De Tjotter, Lelystad Warande, Lelystad
Rumunia Școala Gimnazială ‘I. L. Caragiale’, Tulcea Colegiul Economic Buzău
Hiszpania Zespół szkolno-przedszkolny Klara Campoamor CEIP), Grenada Szkoła Podstawowa w Sierra Nevada, Grenada
Szwecja Centralskolan, Arvika Kyrkebyskolan, Arvika
Zjednoczone Królestwo President Kennedy School and Community College, Coventry Willenhall Community Primary School, Coventry

STRESZCZENIE w języku angielskim / francuskim / niemieckim

ZAŁĄCZNIK 1 - Przegląd innowacji przedstawionych w studiach przypadku

ZAŁĄCZNIK 2 - Metodologia i narzędzia stosowane w badaniu