Regulamin Narzędzi Erasmus+

Podane informacje przedstawiają w ogólnych zarysach oczekiwania wobec pozycji zgłaszanych za pomocą Narzędzi Erasmus+. Dla zapewnienia jak największych i najtrwalszych korzyści dla szkół i nauczycieli od wszystkich osób zamieszczających wymagane jest przestrzeganie zarysowanych tu standardów oraz trzymanie się celów i standardów programu Erasmus+.

 Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie ogólnych Zastrzeżeń prawnych portalu.

Należy również przeczytać Często zadawane pytania (FAQ) oraz Poradnik Narzędzia Erasmus+.

Zastrzeżenia prawne Narzędzi Erasmus+

Wszyscy użytkownicy Narzędzi Erasmus+ powinni dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami: 

 • Narzędzia Erasmus+ dostarczane są jako część School Education Gateway, portalu założonego przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej we współpracy z Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury.
 • Umieszczone na liście kursy, oferty dla mobilnych i oferty nawiązania partnerstwa strategicznego są oferowane przez niezależne organizacje i Komisja Europejska nie ponosi żadnej odpowiedzialności względem ich zawartości, realizacji lub zarządzania nimi.
 • Żadna z pozycji na liście nie jest wstępnie zatwierdzona przez Komisję Europejską czy Agencje narodowe, niemniej jednak osoby zamieszczające proszone są o przestrzeganie podanego regulaminu.
 • Wybór kursu stacjonarnego, oferty dla mobilnych czy oferty nawiązania partnerstwa strategicznego z bazy danych nie stanowi gwarancji przyznania szkole grantu Erasmus+.
 • Co więcej, kurs, oferta dla mobilnych czy oferta nawiązania partnerstwa strategicznego nie muszą znajdować się na liście portalu School Education Gateway, aby można je było uwzględnić we wniosku programu Erasmus+.

Podstawowe zasady

 • Korzystanie z Narzędzia Erasmus+ jest wolne od opłat, zarówno dla osób zamieszczających pozycje, jak i dla osób poszukujących pozycji, które odpowiadają ich kryteriom.
 • Każdy może zamieścić pozycję – kurs stacjonarny, ofertę dla mobilnych lub ofertę nawiązania partnerstwa strategicznego. Jedynym technicznym wymaganiem dla utworzenia pozycji jest posiadanie konta z afiliacją organizacji. Jak tylko takie konto powstanie, użytkownik może zamieszczać pozycje w dowolnym dziale.
 • Dla uzyskania dostępu do pewnych funkcji portalu School Education Gateway i Narzędzi Erasmus+ konieczna jest rejestracja w celu utworzenia konta i zostania członkiem.
 • Czynione są wszelkie starania, aby portal internetowy funkcjonował bez zakłóceń. Niemniej jednak School Education Gateway nie ponosi i nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za czasową niedostępność portalu internetowego z przyczyn technicznych pozostających poza naszą kontrolą.
 • School Education Gateway nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek oceny czy komentarze zamieszczone przez użytkowników na temat treści.
 • School Education Gateway zastrzega sobie prawo do modyfikacji portalu internetowego, Narzędzi Erasmus+ lub niniejszego Regulaminu w dowolnej chwili i bez uprzedniego powiadomienia.

Zasady dopuszczalnego użytkowania 

Jeśli publikujesz treści za pomocą Narzędzi Erasmus+ dokładnie przeczytaj poniższe informacje:

 • Osoby zamieszczające treści odpowiedzialne są za podawanie dokładnych i prawdziwych informacji w swoich ofertach, w tym za przechowywanie tych informacji oraz aktualizowanie ich, kiedy zajdzie taka potrzeba.
 • Osoby, zamieszczające wszelkie treści na platformie dołożą wszelkich starań, aby informacje te były dokładne (tam, gdzie wyrażają fakty) i odzwierciedlały w sposób rzetelny rzeczywistość (tam, gdzie wyrażają opinie).
 • Na platformie nie wolno zamieszczać ani przesyłać żadnych materiałów, obrazów, nagrań wideo oraz innych treści, jeśli nie ma zgody na ich użytkowanie.
 • Nie wolno podawać się za inną osobę bądź podawać nieprawdziwych informacji dotyczących swojej osoby.
 • Nie wolno manipulować ofertami, ani żadną ich częścią (w tym tytułem, opisem, metadanymi, terminami, danymi kontaktowymi, itp.) w sposób, który mógłby wprowadzić czytelnika w błąd lub ukryć przed nim istotne informacje, w tym nie wolno przedstawiać fałszywych lub zniekształconych informacji w celu zwiększenia widoczności w wynikach wyszukiwania, ani też zamieszczać nieprawdziwych ocen lub ocen mogących wprowadzić w błąd.

Naruszenie regulaminu

Niezastosowanie się do powyższych zasad dopuszczalnego użytkowania jest naruszeniem regulaminu korzystania z tej platformy i może skutkować podjęciem któregokolwiek lub wszystkich z niżej wymienionych działań w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia:

 • Natychmiastowe tymczasowe lub stałe cofnięcie prawa do użytkowania naszej strony.
 • Natychmiastowe tymczasowe lub stałe usunięcie wszelkich zamieszczonych na naszej stronie informacji lub materiałów, które uznano za niezgodne z prawdą, niewłaściwe lub niemające znaczenia dla celów i docelowego odbiorcy naszej strony internetowej.
 • Natychmiastowe tymczasowe lub stałe usunięcie wszelkich uwag/komentarzy użytkownika i odpowiedzi na nie według naszego uznania, jeżeli są one obraźliwe lub wydają się być sfałszowane lub skopiowane.
 • Udzielenie upomnienia.

Decyzja dotycząca odpowiednich konsekwencji w związku z naruszeniem Regulaminu zostanie podjęta biorąc pod uwagę stopień naruszenia i wcześniejsze zachowanie użytkownika platformy. Zwłaszcza decyzja o trwałym cofnięciu prawa do użytkowania strony może zostać podjęta jedynie, gdy użytkownikowi udzielono już upomnienia w związku z uprzednim naruszeniem i powiadomiono go o możliwości trwałego cofnięcia praw do użytkowania strony w przypadku kolejnych naruszeń.

W przypadku usunięcia któregokolwiek z postów w jakiejkolwiek postaci lub cofnięcia prawa do użytkowania strony, odmowy dostępu do niej lub do któregokolwiek z narzędzi Erasmus+ użytkownik ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie powodów decyzji. Prośbę o wyjaśnienie przyczyn należy wysłać na adres support@schooleducationgateway.eu. W przypadku próśb uznanych za stanowiące nadużycie, zwłaszcza ze względu na ich powtarzalność, nie zostanie udzielona odpowiedź merytoryczna. W takim przypadku użytkownik zostanie poinformowany o uznaniu wniosku za stanowiący nadużycie i nie uzyska żadnej dalszej odpowiedzi.

Uwagi dotyczące decyzji o cofnięciu prawa do korzystania z platformy można wysłać na adres EAC-SEG@ec.europa.eu w ciągu dwóch tygodni od podjęcia decyzji.


Szczegółowe zasady i warunki

Katalog kursów

 • Katalog kursów służy do zamieszczania ogłoszeń na temat kursów, które kwalifikują się jako mobilność kadry i są finansowane ze środków programu Erasmus + (w ramach kluczowej akcji 1: mobilność kadry edukacji szkolnej).
 • Dowiedz się więcej na temat terminów, warunków i procedur ze strony Erasmus+.
 • Jeśli jesteś organizatorem kursu, zapoznaj się z „Normy jakości dla kursów w ramach Kluczowej Akcji 1 (mobilność edukacyjna osób)", opublikowanych w katalogu kursów niżej na tej stronie.
 • Uwaga! W chwili obecnej wyłącznie administratorzy School Education Gateway mogą publikować nowe kursy online w katalogu kursów.

Oferty dla mobilnych

 • Baza danych jest w zamierzeniu przeznaczona do sporządzania list ofert dla mobilnych dla kadry szkolnej, na przykład ofert obserwacji i towarzyszenia w pracy, okresów obserwacji lub prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole lub innej organizacji za granicą.
 • Koszt uczestnictwa kadry w działaniach z zakresu mobilności może być pokryty z funduszy programu Erasmus+ w ramach Europejskiego Planu Rozwoju szkoły (zob. Akcja 1: Mobilność kadry edukacji szkolnej).
 • Więcej o terminach, warunkach i procedurze składania wniosków na portalu internetowym programu Erasmus+.

Partnerstwa Strategiczne

 • Baza danych jest w zamierzeniu przeznaczona do zamieszczania pomysłów projektów i anonsów o poszukiwaniu partnerów, kwalifikujących się do uznania za finansowane przez KE Partnerstwa strategiczne w sektorze edukacja szkolna:
  • Partnerstwa strategiczne wspierające innowację
  • Partnerstwa strategiczne wspierające wymianę dobrych praktyk
 • Więcej o terminach, warunkach i procedurze składania wniosków na portalu internetowym programu Erasmus+.

Normy jakości dla kursów w ramach Kluczowej Akcji 1 (mobilność edukacyjna osób)

Strona określa wymogi, które muszą spełnić kursy szkoleniowe dla nauczycieli w ramach programu Erasmus+. Obejmują one wymogi w zakresie informacji i przejrzystości, treści, dydaktyki i innych dziedzin. Aby zapewnić jak największe i najtrwalsze korzyści dla szkół i nauczycieli, organizatorzy kursu muszą spełnić określone wymogi i działać zgodnie z celami i normami programu Erasmus+. Wymogi te powinny również pomóc szkołom w znalezieniu odpowiednich kursów.