Oferta Erasmus+

Trzy narzędzia oraz informacje dla szkół przygotowujących swoje wnioski dla programu Erasmus+

Katalog kursów

Katalog kursów doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i kadry szkolnej.

Zobacz wszystko

Dodaj kurs

Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Akcji 1 (prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkolenie kadry). Więcej

Oferty dla mobilnych

Oferty prowadzenia zajęć dydaktycznych lub obserwacji czy towarzyszenia w pracy dla kadry szkolnej, za granicą, w goszczącej szkole/organizacji.

Zobacz wszystko

Dodaj ofertę dla mobilnych

Mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Akcji 1 (prowadzenie zajęć dydaktycznych i szkolenie kadry). Więcej

Partnerstwa strategiczne

Wyszukiwanie partnerów dla szkół i organizacji z całej Europy do prowadzenia wspólnych projektów w celu poprawy standardów i jakości nauczania i uczenia się.

Zobacz wszystko

Dodaj prośbę o partnerstwo

Partnerstwa strategiczne w ramach Akcji 2 (szukanie partnerów do współpracy). Więcej