Informacje o ukraińskim systemie edukacji po 2016 r.

Image: kieferpix / Adobe Stock

Reforma oświaty, która rozpoczęła się w 2016 roku, wprowadziła wiele zmian do ukraińskiego systemu edukacji.

Edukacja szkolna trwa obecnie 12 lat, a nie 11 jak poprzednio. Dzieci rozpoczynają naukę w wieku sześciu lat i przez ostatnie trzy lata nauki mogą wybierać między ukierunkowaniem na studia akademickie a ukierunkowaniem zawodowym.

Ministerstwo Edukacji i Nauki Ukrainy, działając na rzecz decentralizacji edukacji, przyznało szkołom większą autonomię. Na mocy nowych przepisów szkoły mają swobodę tworzenia własnych programów nauczania i planów kształcenia.

Kierownictwo szkoły składa się z dyrekcji, która pełni swoją funkcję maksymalnie przez pięć lat, oraz z Rady Pedagogicznej, która podejmuje ostateczne decyzje w takich sprawach, jak struktura organizacyjna szkoły i zatwierdzanie programów nauczania. Z kolei Rada Rodziców i Rada Nadzorcza Szkoły zapewniają nadzór i współpracę ze strony społeczności lokalnej.

Obecne standardy kształcenia w Ukrainie zostały opracowane na podstawie unijnych kluczowych kompetencji w zakresie uczenia się przez całe życie.

Roman Shyyan opowiada o tych zmianach z własnej perspektywy w poniższym filmie Europejskiej Fundacji Kształcenia:

Ogólny opis ukraińskiego systemu edukacji i kształcenia można znaleźć na poniższych oficjalnych stronach Ukrainy:

Europejska Fundacja Kształcenia udostępnia również informacje o edukacji, szkoleniach i zatrudnieniu w Ukrainie, w tym dalsze usystematyzowane informacje o wszystkich poziomach edukacji oraz o reformach w Ukrainie zorientowanych na kompetencje kluczowe.

Dowiedz się więcej na temat tego, jak wygląda nauka w szkołach po inwazji Rosji na Ukrainę. Aktualne informacje i materiały dostępne są w artykule Edukacja i wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.

Oznaczenia: