Systemy edukacji wspierające innowacje: nowe badanie

Picture: Tyler Olson/Shutterstock.com

Komisja Europejska finansuje badanie, które ma określić, w jaki sposób szkoły w Europie mogą stać się innowacyjne w swoich praktykach oraz pokazać nauczycielom, jak inaczej mogą tworzyć nowe metody nauczania.

Celem tego badania jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób decydenci mogą wspierać na wszystkich poziomach kształcenia (krajowym, regionalnym, lokalnym, szkolnym i klasowym) tworzenie innowacyjnych szkolnych praktyk organizacyjnych oraz metod wychowawczych, tam, gdzie jest to potrzebne.

Celem badania jest również przeanalizowanie, jakie elementy systemowe działają w szkołach jako katalizatory lub inhibitory zrównoważonych innowacji. Nawet jeśli w europejskich systemach edukacji można wskazać wiele przykładów innowacyjnych i efektywnie działających szkół, dobrze funkcjonujących nawet na mało uprzywilejowanych obszarach, to wciąż jednak są one postrzegane jako wyjątki. Także praktyki uczenia się jednej szkoły od drugiej nie wykorzystują w pełni potencjału tej możliwości.

Osoby przeprowadzające badanie rozpoczęły swoje działania od wywiadów z ekspertami z całej Europy, a w chwili obecnej zaczynają realizować drugi etap, który polega na wizytowaniu szkół w dwunastu badanych regionach:

  • Jakie działania szkoły obecnie podejmują, aby większym stopniu móc sprostać zróżnicowanym potrzebom swoich uczniów i by tworzyć nowatorskie metody - zwłaszcza szkoły znajdujące się na mniej uprzywilejowanych obszarach;
  • Które z elementów dobrych praktyk można przenieść do innych kontekstów, a które w innych miejscach trudno powielić;
  • Jaki rodzaj polityki na poziomie krajowym/regionalnym/lokalnym ma największą szansę wspomagać procesy w zakresie uczenia się i innowacji w szkołach w Europie.

Badanie to będzie kontynuowane przez cały rok 2017 i nie tylko dostarczy decydentom cennych wskazówek do przeprowadzania zmian w szkołach, ale będzie również źródłem rekomendacji oraz narzędzi, które mogą wspómóc społeczności szkolne w uczeniu się i robieniu większych postępów w zakresie swoich praktyk organizacyjnych i metod dydaktycznych.

Badanie prowadzone jest przez Instytut Polityki Publicznej i Zarządzania w imieniu Komisji Europejskiej.