Jak państwa członkowskie UE znajdują nauczycieli dla uczniów będących uchodźcami

Image: vejaa / Adobe Stock

Dyskusja między przedstawicielami ministerstw edukacji UE poświęcona była poszukiwaniu nauczycieli dla uczniów będących uchodźcami. Dyskusja ta odbyła się 4 kwietnia 2022 r. w ramach Grupy ds. Solidarności UE dla Ukrainy w dziedzinie edukacji - Grupy Roboczej ds. Szkół.

Identyfikacja i zatrudnianie ukraińskich nauczycieli spośród uchodźców

Istnieją różne szybkie mechanizmy identyfikacji i rekrutacji ukraińskich nauczycieli ( i osób wykonujących pokrewne zawody) wśród uchodźców przybywających do państw członkowskich UE. Takie podejście jest również zalecane przez Komisję Europejską.

Na przykład, państwa sprawdzają dokumenty dotyczące wykształcenia bezpośrednio u władz ukraińskich w oficjalnych bazach danych, takich jak  https://info.edbo.gov.ua/. Innym sposobem identyfikacji nauczycieli spośród przybywających uchodźców jest samodzielna deklaracja, np. przy wsparciu Czerwonego Krzyża (za przykład może posłużyć Chorwacja).

Państwa członkowskie usunęły również bariery administracyjne utrudniające dostęp do zawodu i uznawanie wcześniej zdobytych kwalifikacji. Na przykład

  • Litwa odstąpiła na okres przejściowy od wymogu, aby nauczyciele musieli znać język kraju przyjmującego;
  • w Saksonii (Niemcy) nauczyciele, którzy przejdą wstępną ocenę pod kątem priorytetowości, są zatrudniani na okres próbny do czasu zakończenia kontroli zatrudnienia;
  • w Rumunii uchodźcy, którzy określą się jako nauczyciele, mogą w drodze wyjątku być zatrudniani na krótkoterminowe umowy z możliwością przedłużenia.

Wsparcie dla ukraińskich nauczycieli będących studentami

Kraje przyjmujące w UE podjęły pierwsze kroki w celu zapewnienia kontynuacji i ukończenia studiów przez ukraińskich nauczycieli-studentów spośród uchodźców. Na przykład w Hiszpanii nauczyciele-studenci są zatrudniani w szkołach jako asystenci językowi w niepełnym wymiarze godzin, a równocześnie zdobywają odpowiednie kwalifikacje. 

Niedobór nauczycieli w krajach przyjmujących

Ponadto kraje UE zwiększają wysiłki, by zrekompensować istniejące wcześniej niedobory nauczycieli, sięgając po nauczycieli na emeryturze lub rezygnując z obowiązkowych staży dla nauczycieli-studentów, jeśli mogą oni udowodnić minimalną liczbę godzin nauki.

Integracja nowych (ukraińskich) nauczycieli w szkołach będzie również wymagała wsparcia całej społeczności szkolnej oraz sieci szkolnych, takich jak eTwinning czy School Education Gateway.

Przeczytaj sprawozdanie z pierwszej sesji tematycznej Grupy ds. Solidarności UE dla Ukrainy w dziedzinie edukacji.


Zobacz więcej wytycznych dotyczących wsparcia szkół w integracji uchodźców z Ukrainy. Aktualne informacje i zasoby można znaleźć w naszym artykule Edukacja i wsparcie dla uchodźców z Ukrainy.