eTwinning wprowadza przyszłych-nauczycieli do społeczności europejskiej

Image: Brooke Cagle / Unsplash.com

Od kilku lat instytucje kształcące nauczycieli mają dostęp do eTwinning, co już przyniosło znaczne korzyści. Od 2019 r. nie tylko osoby szkolące nauczycieli, ale także studenci kierunków pedagogicznych mogą przyłączyć się do eTwinning Live, i odegrać szczególną rolę na platformie.

Niedawno na platformie eTwinning została uruchomiona nowa strona dla instytucji kształcących nauczycieli!  Zrozumienie, czym jest program eTwinning jest bardzo pomocne dla przyszłych nauczycieli. Między innymi, eTwinning ułatwia obywatelstwo cyfrowe i zapewnia możliwości praktycznego zastosowania umiejętności XXI wieku. Inicjatywa skierowana do instytucji kształcących nauczycieli pomaga przyszłym nauczycielom:

  • odkrywać i wdrażać nauczanie metodą projektów i działania multidyscyplinarne;
  • rozwijać umiejętności językowe i w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych;
  • gromadzić doświadczenia europejskie/międzynarodowe i międzykulturowe;
  • rozwijać umiejętności zawodowe (zarządzanie projektem, planowanie, wyznaczanie celów, praca zespołowa);
  • podejmować refleksję nad praktyką zawodową, w tym poprzez wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych systemów edukacji.

Wszystkie krajowe biura eTwinningagencje w krajach partnerskich obecnie koncentrują się na angażowaniu instytucji kształcących nauczycieli w program  eTwinning, traktując to jako sposób na przedstawienie platformy przyszłym nauczycielom. W maju 2019 r. w Brukseli miały miejsce warsztaty poświęcone eTwinning dla instytucji kształcących nauczycieli,  podczas których przedstawiono, w jaki sposób platforma może pozytywnie wpływać na program kształcenia w instytucjach kształcących nauczycieli, a także wspierać nowe działania i podejścia pedagogiczne.

Inicjatywa skierowana do instytucji kształcących nauczycieli jest traktowana priorytetowo w programie eTwinning, ponieważ angażuje przyszłe pokolenia nauczycieli w Europie i poza nią. Możesz obejrzeć filmiki prezentujące wpływ programu eTwinning na instytucje kształcące nauczycieli na tej playliście.

Więcej wskazówek dla początkujących nauczycieli można znaleźć w kursie MOOC na Teacher Academy pt. Surviving Your First Years of Teaching.