ENO: przeciwdziałanie zmianom klimatu na poziomie globalnym za pomocą edukacji

Image: ENO programme

Greta Thunberg wykonała świetną robotę strajkując wraz z innymi uczniami z powodu zmian klimatycznych. Ale możemy również w tym celu wykorzystać edukację. Ludzie muszą być bardziej świadomi zmian klimatycznych i ich skutków, a także praktycznych sposobów ich łagodzenia i dostosowywania się do nich. Mika Vanhanen, założyciel i dyrektor generalny Environment Online (ENO), uważa, że uczniowie mogą utorować drogę w tej dziedzinie.

ENO jest globalną siecią szkół i społeczności działających na rzecz zrównoważonego rozwoju. Od momentu powstania w 2000 r. sieć rozrosła się do ponad 10 000 szkół w około 160 krajach. Zmiany klimatu są często omawianym przez nas tematem: nasze szkoły sadzą drzewa od 2004 roku i wyrażają swoje obawy organizując kampanie. Zorganizowaliśmy również globalne konferencje i konkursy, takie jak Treelympics.

Aby wzmocnić pozycję uczniów, zorganizowaliśmy ostatnio Światowy Szczyt Klimatyczny Uczniów. Miał on miejsce w dniach 29 maja - 5 czerwca w Finlandii i był realizowane we współpracy z miastami Joensuu i Helsinki, przy wsparciu kilku ministerstw i pod patronatem Prezydenta Finlandii, Sauli Niinistö. W szczycie udział wzięło 135 uczniów (w wieku 14-17 lat) i 100 nauczycieli z 70 krajów.

President discusses with WSCC secretariat

Image: ENO programme

Uczniowie rozmawiali o zmianie klimatu, działaniach niezbędnych do jej ograniczenia oraz o roli, jaką odgrywają lasy. Głosowali nad działaniami, które mogliby podjąć uczniowie i ogłosili Plan działań na rzecz klimatu na lata 2019-25. Sekretariat uczniowski przystąpił do pracy bezpośrednio po szczycie. Szkoły ogłosiły również porozumienie klimatyczne, którego celem jest pochłonięcie 3 milionów ton CO2 do 2025 roku. Sadzenie drzew jest jedynym łatwym, konkretnym i wymiernym sposobem realizacji tego celu. Szkoły, które sadzą drzewa i szkoły, które adoptują drzewa współpracują ze sobą w tym celu. Inicjatywa adopcji drzew wyszła od prezydenta Słowenii, Bohuta Pahora.

Wzywamy wszystkie szkoły europejskie i ich uczniów do przyłączenia się do tego ruchu. Zapraszamy partnerów w Europie i na całym świecie, aby przyłączyli się do nas. Czas zacząć działać wspólnie.


Mika Vanhanen jest założycielem i dyrektorem generalnym sieci ENO, którą koordynuje Stowarzyszenie ENO Schoolnet w Joensuu, Finlandia.