Zastrzeżenia prawne

School Education Gateway to inicjatywa Unii Europejskiej. Projekt finansowany jest ze środków Erasmus+, europejskiego programu na rzecz Edukacji, Szkoleń, Młodzieży i Sportu. Komisja Europejska (KE) jest odpowiedzialna za ogólny kierunek projektu podczas gdy Europejska Agencja Wykonawcza ds. Edukacji i Kultury (EACEA) jest odpowiedzialna za jego realizację.

W imieniu Komisji Europejskiej, EUN Partnership AISBL (znane jako European Schoolnet w dalszej części noszące nazwę EUN) jest odpowiedzialne za utrzymanie platformy i za promowanie inicjatyw wśród opinii publicznej.

Materiały znajdujące się na platformie są wykorzystywane jedynie w celach informacyjnych.

Naszym celem jest publikowanie rzetelnych informacji i uaktualnianie ich na bieżąco. W przypadku poinformowania nas o błędach, będziemy starali się je korygować. KE, EACEA i EUN nie ponoszą odpowiedzialności za informacje umieszczone na tej stronie.

Informacje te:

  • mają charakter ogólny i nie mają za zadanie odnosić się do określonych sytuacji danej osoby lub organizacji;

  • nie zawsze są pełne, poprawne, spójne czy aktualne;

  • niekiedy mogą zawierać odnośniki do stron zewnętrznych nad którymi KE, EACEA czy EUN nie posiadają żadnej kontroli i za które nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności;

  • nie stanowią porad zawodowych bądź prawnych (jeżeli potrzebujesz porad skontaktuj się z odpowiednim specjalistą).

EUN zastrzega sobie prawo do podejmowania w dowolnej chwili wedle swojego uznania decyzji w zakresie zawieszania, zmian, modyfikacji, dodawania i usuwania części portalu.

Niniejsze zastrzeżenia prawne nie mają na celu uwolnienie KE, EACEA czy EUN od odpowiedzialności wbrew jakimkolwiek przepisom obowiązującego prawa krajowego, ani też uwolnienie z odpowiedzialności w kwestiach, w których tego prawa nie może wyłączyć

Oświadczenie o ochronie prywatności

Zezwala się na powielanie informacji, o ile tylko zostanie podane jej źródło, chyba że podano inaczej. Tam gdzie niezbędna jest wcześniejsza zgoda na powielanie informacji, odwołuje ona wcześniej wspomnianą zgodę o charakterze ogólnym i powinna jasno wskazywać wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania treści.

Materiały i wkład jaki wniesiony został przez użytkowników platformy podlegają Decyzji dotyczącej ponownego wykorzystania dokumentów UE, dlatego też, o ile nie wskazano inaczej, są one zgodne z licencją Creative Commons „Attribution 4.0 International” (CC BY 4.0).